שופרסל תעניק שוברים בשווי של כ-6.6 מיליון שקל לחברי המועדון במסגרת פשרה בייצוגית

עניינה של התביעה בבקשה להסדר פשרה הוא בהטבה שהעניקה שופרסל ללקוחותיה החברים במועדון הלקוחות, שנצברו לזכותם 4,000 נקודות - 30 שקל לרכישה עתידית. שופרסל דחתה את טענת המבקש, בין היתר בטענה כי ההטבה איננה תו קנייה כי תו כזה צריך להירכש כנגד תמורה כספית, ובמקרה הנדון ניתנת ההטבה מתוקף החברות במועדון הלקוחות

בקשה לאישור הסדר פשרה הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בתביעה שהגיש יעקב גבל נגד שופרסל בחודש אוקטובר 2017. עניינה של התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הינה בהטבה שהעניקה שופרסל ללקוחותיה החברים במועדון הלקוחות, שנצברו לזכותם 4,000 נקודות (30 שקל לרכישה עתידית בשופרסל).

לטענת המבקש, ההטבה היוותה “תו קנייה” כמשמעו בחוק הגנת הצרכן ומשום כך הגבלת תוקף מימושה לתקופה הקצרה מחמש שנים עמדה בניגוד להוראות החוק. עוד נטען כי חלק מהתנאים שקבעה שופרסל למימוש ההטבה היו תנאים מקפחים וכי שופרסל עשתה עושר ולא במשפט.

שופרסל הגישה תשובה לבקשת האישור בה היא דחתה את טענת המבקש משלל טעמים. בין היתר טענה כי ההטבה איננה תו קנייה מאחר שתו קנייה צריך להירכש כנגד תמורה כספית, ובמקרה הנדון ניתנת ההטבה מתוקף החברות במועדון הלקוחות שהיא ללא עלות כספית.

בהסדר הפשרה נקבע כי הקבוצה עליה יחול ההסדר תכלול את לקוחות שופרסל שצברו 4,000 נקודות מועדון או יותר (בעבור רכישות בסך 8,000 שקל או יותר) ולא מימשו את הזכאות להחזרים כספיים (בסך 30 שקל או יותר).

לפי ההסדר תעניק שופרסל שוברים בשווי כולל של כ-6.6 מיליון שקל לחברי המועדון שמתקיימים בהם כל אלה: א. ביצעו לפחות רכישה אחת בשופרסל בחמשת החודשים שלפני חתימת ההסדר. ב. במועד החתימה על הסדר הפשרה כתובתם הפיזית אינה מעודכנת בשופרסל. ג. במועד החתימה על הסדר הפשרה צבורות לזכותם לפחות 4,000 נקודות מועדון המזכות בהטבה (“חברי מועדון פעילים ללא קשר דואר”) להם הם זכאים (30 שקל על כל 4,000 נקודות).

עוד לפי ההסדר שופרסל תעניק שוברים בהיקף של כ-236 אלף שקל לחברי מועדון שמתקיימים בהם על אלה: א. צברו החל מחודש ינואר 2017 4,000 נקודות מועדון המזכות בהטבה (או כפולות של מספר זה) ב. ביצעו לפחות רכישה אחת בחמשת החודשים האחרונים. ג. כתובתם הפיזית לא הייתה מעודכנת והנקודות שצברו פקעו לאחר שלא ניצלו את ההטבה בפרק הזמן שנקבע ולא מימשו הטבה נוספת לאחר מכן. לאותם חברי מועדון יוענק שובר הטבה חדש בסך של 6 שקלים בגין כל 4,000 נקודות שנצברו ופקעו. מדובר על כ-21,600 לקוחות להם יישלחו כאמור שוברים בהיקף של כ-236 אלף שקל.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*