שומרים על דגי האמנון: 90 יום ללא דיג בכנרת

משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים מתגברים את מאמצי ההסברה והפיקוח בכנרת במסגרת תקופת האיסור על הדיג בכנרת. הגבלות הדיג הן במהלך עונת הקינון של דגי האמנון: דיג מסחרי וספורטיבי של אמנונים ייאסר בין החודשים אפריל-יולי באזורים מסוימים באגם

אגף הדיג במשרד החקלאות מודיע על איסור דיג בשטחים מוגדרים באגם הכנרת לתקופה של כ-90 ימים, במטרה להבטיח את תהליכי הקינון של דגי האמנון, למען שמירה על המאזן האקולוגי בכנרת והבטחת משאב הדגה בעתיד. תקופת האיסור על הדיג חלה החל מה-21 באפריל 2024 ועד ה-15 ביולי 2024. על פי תקנות החוק, במהלך תקופה זו חל איסור דיג מסחרי וספורטיבי בתחומי מגדל-גינוסר והבטיחה. אזורים אלו מהווים אזורי קינון והטלה עיקריים למינים שונים של דגי אמנון ובראשם אמנון הגליל (מושט). אזורי האיסור הזמני על הדיג מסומנים באמצעות מצופים. בנוסף, דיג ספורטיבי (חכה מסירה) מתאפשר רק ממרחק 100 מטרים ומעלה מקו החוף בכל היקף האגם.

תקופת האיסור על הדיג באזור הכנרת מוכרזת על ידי מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות בהתאם לתקנות הדיג, במטרה להבטיח תהליך קינון תקין וסדיר של הדגים בכנרת ושמירה על משאב הדגה

מפת אזורים אסורים לדיג בכנרת במהלך עונת הקינון וההטלה, מפת אזורים אסורים לדיג בכנרת במהלך עונת הקינון וההטלה

בהתאם לתקנות, רשות הטבע והגנים, האמונה מטעם משרד החקלאות על הפיקוח על הדיג, יחד עם משרד החקלאות מתגברים את מאמצי ההסברה והפיקוח מול קהילת הדייגים ומשתמשי הכנרת. בתקופה זו מבוצעות פעילויות פיקוח באגם, במעגנות ובחנויות הדיג לאורך כל שעות היום ובצוותים מתוגברים.

ככלל, בתקופת האביב, כשהמים מתחילים להתחמם, האמנונים בונים קינים בקרקע על מנת להטיל בהן את ביצי הדגים ולהפרות אותן. לאחר ההפריה דגי האמנון הבוגרים אוספים את הביצים לפיהם על מנת לספק להן הגנה, חמצן וטמפרטורה אופטימלית ההכרחית להתפתחותם התקין של דגיגי האמנון. התקופה שלאחר הבקיעה היא תקופת האימון, שבה הדגיגים עדיין נמצאים בחלל הפה של דגי האמנון הבוגרים או בקרבתם ויכולים בעת סכנה להיכנס לחלל הפה על מנת שיוכלו דגי האמנון הבוגרים לספק להם הגנה. לכן, דיג של דגי האמנון בתקופת הקינון ובתקופת האימון אסור על מנת להגביר את סיכוייהם של דגיגי האמנון לשרוד ולהגן על דור העתיד ושלל הדיג.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*