רשת רמי לוי מסכמת רבעון שלישי מוצלח: הרווח הנקי הוכפל לכ-48 מיליון שקל בהשוואה לכ-23.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

למרות התפשטות נגיף הקורונה – עלייה גבוהה בהכנסות, שיפור משמעותי ברווחיות והכפלת הרווח הנקי. מנכ"ל הרשת רמי לוי: רבעון זה מוכיח שוב את המודל העסקי המוצלח של הרשת – צמיחה בשורת ההכנסות, למרות שאנו ממשיכים להוזיל את סל המוצרים לצרכן

רמי לוי, בעלים ומנכ"ל החברה. צילום: יח"צ

רשת רמי לוי שיווק השיקמה מסכמת רבעון שלישי מוצלח: הרווח הנקי הוכפל לכ-48 מיליון שקל בעקבות הצמיחה בהכנסות והשיפור ברווחיות. ההכנסות ברבעון צמחו בכ-8% לכ-1.66 מיליארד שקל – תוספת של 124 מיליון שקל בהכנסות, הודות לעלייה של 6.3% בפדיון חנויות זהות ופתיחת שני סניפים חדשים. שיעור הרווח התפעולי ברבעון עלה לכ-4.64%, בהשוואה לכ-3.06% ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון הציגה החברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ-235 מיליון שקל; לחברה קופת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-825 מיליון שקל. בתחום הדיסקאונט – הרשת מפעילה כיום 35 סניפי דיסקאונט (כולל 3 סניפים בזכיינות) ובכוונתה לפתוח 2 סניפים נוספים עד סוף השנה.

בתחום העירוני – סופר קופיקס התרחבה ל-35 סניפים וממשיכה להסב סניפים לפורמט “רמי לוי בשכונה“; עד היום הוסבו 17 סניפים; רשת רמי לוי הגדילה החודש את אחזקותיה בחברת קופיקס, בהמשך להגדלה שביצעה באוגוסט האחרון. בנוסף, רשת גוד פארם ממשיכה להתרחב ומונה כיום 26 סניפים; מתחילת השנה נפתחו 8 סניפים חדשים של הרשת.

רמי לוי, מנכ”ל רשת רמי לוי שיווק השקמה: “אנו גאים לסכם את הרבעון השלישי של השנה, בצל משבר הקורונה, עם צמיחה חד-ספרתית גבוהה בהכנסות, שיפור משמעותי ברווחיות ורווח נקי שהוכפל. רבעון זה מוכיח שוב את המודל העסקי המוצלח של הרשת – צמיחה בשורת ההכנסות, למרות שאנו ממשיכים להוזיל את סל המוצרים לצרכן, לצד שיפור ברווחיות למרות שהגדלנו את כמות העובדים על מנת לחזק את מערך השירות ללקוחותינו הן בסניפים והן במכירות המקוונות – צורך שהתחזק נוכח משבר הקורונה. אנו ממשיכים באותה אסטרטגיה: להיטיב עם הלקוחות, לתת להם את סל המוצרים הזול ביותר במדינה, שלא על חשבון איכות ושירות”.

לוי מוסיף ומצביע על התוכניות לעתיד: “במקביל, אנו ממשיכים ביישום התוכנית האסטרטגית של החברה להגדלת היקפי הפעילות של הרשת, במסגרתה אנו פותחים סניפים נוספים הן בדיסקאונט והן בתוך הערים תחת המותג ‘רמי לוי בשכונה’, ופותחים סניפים נוספים בתחום הפארם באמצעות רשת גוד פארם. לצד זאת, הגדלנו את מכירות המותג הפרטי לכ-20% מסך המכירות, וכן הכפלנו את שיעור המכירות המקוונות תוך חודשים בודדים. אנו מחזקים את הקניות המקוונות על ידי כך שנפתח מחסנים רובוטים, שבאמצעותם ניתן שירות בכל חלקי הארץ. בנוסף, בימים אלו אנו ממשיכים בפיתוח תחום התשלומים הדיגיטליים, בדגש על ארנק דיגיטלי, זאת תוך הסתכלות הצרכים המשתנים של קהל הקונים”.

יובהר, החל מהרבעון השלישי של השנה ביצעה החברה סיווג מחדש של הוצאותיה – עלות מכירות, מכירה ושיווק והנהלה וכלליות, וזאת במטרה לשקף באופן נאות יותר את ההוצאות הקשורות לעלות המכירות. בהתאם לכך, מספרי ההשוואה מוצגים גם לאחר הסיווג מחדש. יודגש, לשינוי הסיווג האמור לא הייתה כל השפעה על סך הרווח התפעולי ועל הרווח הנקי.

רבעון שלישי של שנת 2020:

ההכנסות של רשת רמי לוי שיווק השקמה ברבעון השלישי של שנת 2020 צמחו בכ-8% לכ-1.66 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.54 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד (לא כולל שלושה סניפים הנמצאים בזכיינות). הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה בפדיון חנויות זהות בשיעור של כ-6.3%, לצד פתיחת שני סניפים חדשים ברמלה ובקרית גת.

המכירות למ”ר נטו ברבעון השלישי של שנת 2020 עלו לכ-16.32 אלף שקל למ”ר, בהשוואה לכ-15.26 אלף שקל למ”ר ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-15.31 ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה בכ-15.3% לכ-379 מיליון שקל, בהשוואה 329 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה לכ-22.83%, לעומת כ-21.39% ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהשיפור בתנאי הסחר, מהתייעלות לוגיסטית נוספת בעקבות פעולות המרכז הלוגיסטי החדש במודיעין, מהרווחיות הגולמית של החברות הבנות ומהפעילות במותג הפרטי.

שיעור ההוצאות התפעוליות – הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות – ברבעון השלישי של שנת 2020 ירד לכ-18.19%, לעומת כ-18.24% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של רמי לוי ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה בכ-64% לכ-77 מיליון שקל, בהשוואה לכ-47 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה לכ-4.64%, בהשוואה לכ-3.06% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי לפני יישום תקן IFRS16 ברבעון השלישי עלה ל-4.15%, בהשוואה לכ-2.56% ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי של רשת רמי לוי שיווק השקמה ברבעון השלישי של השנה הוכפל לכ-48 מיליון שקל, בהשוואה לכ-23.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הנקי, נבעה מהצמיחה הגבוהה בהכנסות החברה, לצד השיפור המשמעותי בשיעורי הרווחיות.

ה-EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה בכ-33% לכ-138 מיליון שקל (כ-8.3% מההכנסות), לעומת כ-103.9 מיליון שקל (כ-6.76% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA לפני יישום תקן IFRS16 ברבעון עלה לכ-120 מיליון שקל, בהשוואה לכ-90.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה והסתכם בכ-235 מיליון שקל, בהשוואה לכ-157 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבעה מהגידול האמור ברווח הנקי, לצד השינויים בהון החוזר – בעיקר גידול באשראי ספקים ומנגד ירידה באשראי לקוחות.

אבני דרך ביישום אסטרטגיית החברה:

הרחבת פעילות סניפי הדיסקאונט – רשת רמי לוי שיווק השקמה מפעילה כיום 53 סניפים (מתוכם, 3 סניפים בשיטת זכיינות). בכוונת החברה לפתוח עד סוף השנה עוד שני סניפי דיסקאונט – באור עקיבא ובחדרה, ובכך להשלים פריסה של 55 סניפי דיסקאונט עד סוף השנה. בנוסף, החברה מזהה פוטנציאל להקמת כ-20 סניפי דיסקאונט נוספים באזורים חדשים בהם הרשת אינה פועלת החברה מעריכה כי פתיחת הסניפים החדשים לא יייצרו קניבליזציה לסניפי הרשת הפעילים.

כניסה אל תוך מרכזי הערים – בכוונת החברה להרחיב את פעילותה אל תוך מרכזי הערים ולפתוח עוד עשרות סניפים עירוניים, בשטח של 300 עד 700 מ”ר לכל סניף .

הרחבת פעילות מכירות מקוונות בפריסה ארצית – בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחבת המכירות המקוונות, התקשרה החברה עם חברת פאבריק (לשעבר קומנסנס רובוטיקס) להקמת 12 מרכזים לוגיסטים רובוטיים, שיתנו שירות ומענה בתחום המכירות המקוונות ובפריסה ארצית. בסוף שנת 2019 הוקם מרכז רובוטי ראשון מסוגו הממוקם במרכז ת”א המיועד למכירת מקוונות בלבד – מרכז הזוכה להצלחה רבה מאז פתיחתו. החברה צפויה לפתוח שני מרכזים נוספים עד סוף השנה.

רשת רמי לוי שיווק השקמה, בניהולו של רמי לוי, פועלת 45 שנה כרשת חנויות דיסקאונט בתחומי המזון והטואלטיקה. הרשת פועלת הן במגזר הקמעונאי והן במגזר הסיטונאי, ומפעילה כיום 53 סניפי סופרמרקט (מתוכם, 3 סניפים הפועלים בשיטת הזכיינות). במקביל, החברה פועלת להרחבת פעילותה אל תוך מרכזי הערים הן באמצעות פתיחת סניפים עירוניים חדשים והן באמצעות רכישת רשתות עירוניות פעילות. החברה מנהלת שיתוף פעולה עם חברת ישרכארט במסגרתו הוקם מועדון צרכני חברתי שהחברה מציעה ללקוחותיה להצטרף אליו. המועדון מציע הצטרפות באמצעות הנפקת כרטיס אשראי רגיל חוץ בנקאי. מאז השקתו נרשמו לשורות המועדון כ-400,000 לקוחות חדשים.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*