רשת חנויות רמי לוי נתבעת לפרוע חוב על הפרשי דמי שכירות

לטענת התובעת, צלילי ירדן אחזקות בנדל"ן, היה על רשת רמי לוי לשלם לה דמי שכירות חודשיים על מבנה המשמש מרכול באזור התעשייה הדרומי בעכו, החל מחודש דצמבר 2013 ועד לחודש מרץ 2018 בסך של כ-15 מיליון שקל, אולם בפועל שילמה לה רשת רמי לוי בגין התקופה האמורה, דמי שכירות חודשיים בסך כ-11 מיליון שקל

רמי לוי. צילום: יח"צ
רמי לוי. צילום: יח"צ

חברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה נתבעת בבית המשפט המחוזי בחיפה לשלם 5.7 מיליון שקלים לחברת צלילי ירדן אחזקות בנדל”ן. בתביעה נאמר, כי בין הצדדים נחתם בחודש אוגוסט 2010 הסכם שכירות בלתי מוגנת, לפיו שכרה הנתבעת מהתובעת לתקופה של 10 שנים מושכר בשטח 5,620 מ”ר, אותו בנתה התובעת במיוחד בעבורה על פי תנאי ההסכם, באזור התעשייה הדרומי בעכו, למטרה של ניהול מרכול נוסף ברשת המרכולים רמי לוי.

לדברי התובעת, בפסק דין שניתן בחודש נובמבר 2017, בתביעה שהגישה ארבע שנים קודם לכן כנגד רמי לוי לתשלום דמי שכירות חודשיים והפרשי דמי שכירות עד לחודש נובמבר 2013, נקבע כי החזקה במושכר נמסרה לרמי לוי בחודש אוקטובר 2012 וכי על רמי לוי לשלם לתובעת כ-2 מיליון שקלים. רמי לוי לא ערערה על פסק הדין וערב פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגדה היא שילמה לתובעת את מלוא הסכומים שנפסק כי עליה לשלם בתביעתה.

לטענת התובעת, היה על רשת רמי לוי לשלם לה דמי שכירות חודשיים לתקופה של החל מחודש דצמבר 2013 ועד לחודש מרץ 2018 בסך של כ-15 מיליון שקל, אולם בפועל שילמה לה רשת רמי לוי בגין התקופה האמורה, דמי שכירות חודשיים בסך כ-11 מיליון שקל, ונותרה חייבת לה, בצירוף מע”מ וריבית, סך של כ-5.7 מיליון שקל.

לטענת התובעת, באמצעות עו”ד איל גונן, רשת רמי לוי התבקשה על ידה לפרוע את חוב הפרשי דמי השכירות החודשיים לתקופה שבין חודש דצמבר 2013 ועד לחודש מרץ שנה זו, ואולם היא לא עשתה כן. לדברי התובעת, מאחר שטרם התגבשו כלל נזקיה כתוצאה מאי תשלום הפרשי דמי השכירות הנתבעים בתביעה זו, היא מבקשת מבית המשפט להתיר לה לפצל את סעדיה, על מנת להגיש בנפרד את תביעותיה הנוספות כנגד רשת רמי לוי, ככל שיידרש.

תגובת הנתבעת לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*