רשות מקרקעי ישראל תובעת מיקב בת שלמה לפנות שטח אליו פלש לטענתה לשם הרחבת הכרם

נאמר בכתב התביעה, כי הקרקע הסמוכה, שהיא בבעלות הרשות, משמשת כדרך לשדות באזור, וכי בעצם נעילתה תחת שער וגידור נטיעות תחת שער נעול על ידי יקב בת שלמה, מונעת מבעלי השדות האחרים גישה לשדותיהם. לדברי הרשות, אי פינוי הפלישה מעכב את זכותה לפתח ולקדם את האזור

רשות מקרקעי ישראל הגישה תביעה לסילוק היד של יקב בת שלמה הממוקם במושב בת שלמה המשופע בכרמים מהשטח בן כ-2.5 דונם אליו פלש לשם הרחבת הכרם שלו.
בתביעה נאמר כי יקב בת שלמה הוא בעלים של מקרקעין הסמוכים למקרקעין של קרן הרשות וכן למקרקעין שבבעלות במושע של הרשות ופרטיים. במהלך ביקור במקום בחודש יולי אשתקד על ידי מפקח הנפה, נתגלה כי היקב הרחיב את הכרם שבבעלותו לכיוון צפון ופלש לחלקה שבבעלות הרשות והפרטיים, ונטע במקום כרם ללא קבלת היתר ומבלי שיש ליקב זכויות במקרקעין, ותוך התעלמות מפניות הרשות לפינוי המקרקעין הפלושים.

עוד נאמר בכתב התביעה כי הקרקע הסמוכה, שהיא בבעלות הרשות, משמשת כדרך לשדות באזור, וכי בעצם נעילתה תחת שער וגידור נטיעות תחת שער נעול על ידי יקב בת שלמה, מונעת מבעלי השדות האחרים גישה לשדותיהם. לדברי הרשות, אי פינוי הפלישה מעכב את זכותה לפתח ולקדם את האזור.

בית המשפט מתבקש להורות ליקב בת שלמה לפנות את המקרקעין ולהשיב את המצב לקדמותו, וכן להורות על הריסה ופינוי לכל הבנוי ו/או הנטוע על המקרקעין. עוד מתבקש בית המשפט להורות כי אם וככל לא יפנה היקב שהינו מסיג גבול את המקרקעין במועד שיקצוב בית המשפט, תהיה הרשות ומי מטעמה מוסמכת לבצע בעצמה את הפינוי וההריסה, ללא צורך בנקיטת כל הליך נוסף ותוך השתת עלויות הפינוי וההריסה על יקב בת שלמה.
עוד מתבקש בית המשפט להתיר לרשות לפצל את סעדיה ולהגיש תביעה לדמי שימוש ראויים על המקרקעין.

מיקב בת שלמה נמסר: “קיבלנו את כתב התביעה ואנו לומדים אותו”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*