קרסו אקא מטעמית: שופרסל מסרבת לשלם שכירות ותובעת מאתנו באופן מופרך 6.65 מיליון שקל

חברת הנדל"ן משיבה לתביעה של שופרסל נגדה שהוגשה לפני כשבועיים, כי היא ביטלה כדין את הסכם השכירות עם שופרסל, וכי אין דבר בטענותיה של רשת המזון שכל מטרתה להמשיך ולעשות כעולה על רוחה בנכס האדיר בכסות הצו המבוקש על ידה. זאת, ללא תשלום דמי שכירות, תוך בנייה בלתי מאושרת וחורגת מהתכניות

סניף של שופרסל דיל

“נודה ולא נבוש כי טרם נתקלנו בבקשה למתן צו מניעה חסרת בסיס עובדתי ומשפטי כבקשתה של שופרסל, אשר בעזות מצח שאין כדוגמתה מסרבת לשלם זה חודשים רבים את דמי השכירות בגין הנכס הענק (כ-5,800 מ”ר) המוחזק בידיה מתחילת חודש ספטמבר אשתקד. זאת מקום בו ההסכם קובע באופן מפורש כי תשלום דמי השכירות צריך להתבצע החל מינואר השנה ללא הפחתות, דחיות, והתניות. בנוסף טוענת שופרסל באופן הזוי ומופרך למדי כי המשיבה היא זו החייבת לה סכום פנטסטי של 6.65 מיליון שקלים” – כך נטען במבוא לתגובתה של חברת קרסו אקה מטעמית לבקשת שופרסל למתן צו מניעה כנגדה.

שופרסל מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב לאסור על חברת קרסו אקה מטעמית (חברה בה שותפות קרסו נדל”ן, אקה נדל”ן, וטעמן נדל”ן) להתקשר עם צד שלישי כלשהו בעסקת שכירות של הנכס בו היא מפעילה מרכול שבפרויקט פסגות ירושלים בשכונת רוממה בירושלים.

לטענת שופרסל ההודעה שניתנה לה לפני כשבועיים על ביטול הסכם השכירות ניתנה שלא כדין והיא חסרת תוקף. בד בבד עם הגשת הבקשה לסעד זמני הגישה שופרסל תביעה בסך 6.65 מיליון שקלים כנגד חברת קרסו אקה מטעמית, היזמית של הפרויקט שנמכר על ידה זה מכבר לחברת מגדל וקבוצת אלייד.

בתגובתה לבקשה למתן סעד זמני טוענת קרסו אקה מטעמית כי אין דבר בטענותיה של שופרסל, וכי כל מטרתה להמשיך ולעשות כעולה על רוחה בנכס האדיר השייך לה בכסות הצו המבוקש על ידה. זאת, ללא תשלום דמי שכירות, תוך בניה בלתי מאושרת וחורגת מהתכניות, ותוך העלאת תירוצים רבים להתנהלותה זו.

לטענת קרסו אקה מטעמית, באמצעות עוה”ד ישראל שלו ובן מולא, היא ביטלה כדין את הסכם השכירות עם שופרסל, וזאת לאחר שנתנה לה מעבר לצורך ארכות רבות לתקן את הפרותיה היסודיות, וכאשר המשיכה שופרסל לעשות דין לעצמה ואף נמנעת זה כשישה חודשים מלשלם את דמי השכירות עבור המושכר שלא כדין, ברור כי יש לה זכות בדין לעשות שימוש בקניינה ולצמצם נזקיה. לדבריה, אין כל מקום למתן הסעד הזמני המבוקש על ידי שופרסל והעלול לגרום לה לנזקים כבדים נוספים.

חברת קרסו אקה מטעמית מציינת, כי חובה הפתוח של שופרסל כלפיה בגין דמי השכירות עבור הרבעון הראשון והשני של שנה זו מסתכם בכ-5 מיליון שקל, וכי בראשית חודש יולי ובהתאם להוראות ההסכם יהיה על שופרסל לשלם לה את דמי השכירות בגין הרבעון השלישי, והחוב יצמח בעוד מספר מיליוני שקל.

תגובת שופרסל לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*