קפה נואר מבקשת לבטל פסיקה המחייבת אותה לשלם 300 אלף שקל על פגיעה בהתארגנות העובדים

לטענתה, מדובר במכת גרזן של ממש המעמידה את המשך פעילותה בספק רב. לדבריה, אין כל תקדים בעבר לסכומי פיצוי בהיקף שכזה ומדובר בסכום פיצוי חסר כל התאמה לנסיבות המקרה, לגודלה היחסי של המסעדה, למספר העובדים המועסקים על ידה (כ-70 עובדים) ולהיקף פעילותה הכספי

עובדי קפה נואר במהלך המאבק להכרה, צילום: הנוער העובד והלומד
עובדי קפה נואר במהלך המאבק להכרה בהתארגנות, צילום: הנוער העובד והלומד

מסעדת קפה נואר מתל אביב טוענת, כי סכום הפיצוי של 300 אלף שקל  שנפסק כנגדה לפני כשבועיים בגין פגיעתה בהתארגנות הראשונית של עובדיה מעמיד בסכנה אמיתית, ממשית ומידית את המשך פעילותה. לדבריה, מדובר במכת גרזן של ממש המעמידה את המשך פעילותה בספק רב. לטענתה, אין כל תקדים בעבר לסכומי פיצוי בהיקף שכזה (באופן יחסי) ומדובר בסכום פיצוי חסר כל פרופורציה או התאמה לנסיבות המקרה לגודלה היחסית של המסעדה, למספר העובדים המועסקים על ידה (כ-70 עובדים) ולהיקף פעילותה הכספי.

מסעדת קפה נואר פנתה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשה להורות על ביטול פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב וביטול סכום הפיצוי  שנפסק לחובתה ולטובת ההסתדרות, או לכל הפחות הפחתתו לכדי מינימום, על מנת לאפשר את המשך פעילותה.

בבקשה שהוגשה לבית הדין האזורי על ידי ההסתדרות וארבעה מעובדי המסעדה נטען כנגד קפה נואר, כי היא ניצלה את כוחה והפעילה לחץ אסור במגוון פעולות ישירות ועקיפות כנגד התארגנות העובדים. המסעדה הכחישה כל התנכלות או פגיעה בעובדיה, ולדבריה מקורם של הפעולות המיוחסות לה הוא בשינויים שחלו אצלה והנוגעים לאופי העסק, וכי מדובר בפעולות שגרתיות ולא “פסולות” שאינן קשורות בהתארגנות העובדים, ומעולם לא הייתה התנגדות להתארגנות עובדיה.

אולם בית הדין, בראשות השופטת יפית מזרחי לוי, השתכנע כי מדובר בהפרות מצטברות ומתמשכות עם השלכות קשות על ההתארגנות. מצד אחר קבע בית הדין כי הטעויות בחלקן נעשו בתום לב ובטרם הייתה קפה נואר מודעת לגבולות המותר והאסור בהתארגנות.

בערעור שהגישה קפה נואר לבית הדין הארצי נטען כי היא הכירה כבר בשלב מוקדם יחסית ביציגותה של ההסתדרות, ניהלה משא ומתן להסכם קיבוצי, ופעלה באופן ראוי בכל הקשור למגעים ולקשר עם ההסתדרות. על כן, לדעתה, מצב דברים זה מחייב הפחתה משמעותית ביותר של סכום הפיצוי שנפסק כנגדה, גם במקרה בו נקבעו פגמים בהתנהלותה.

עוד נטען בערעור, כי חלק ניכר מקביעות פסק הדין נעדרות הנמקה מספקת ו/או הן מבוססות על “הנחות” כלליות, ללא פירוט או בסיס.

לדברי קפה נואר, המשמעות האופרטיבית של פסיקה זו היא הטלת חבות כספית עצומה על מרבית בעלי המסעדות ככולם ובהם קפה נואר עצמה, אשר בנוגע אליה יש לפסיקה האמורה השלכות מיידיות. לטענת קפה נואר, עסקינן בהוצאה כספית המסכנת הלכה למעשה את המשך קיומה. בנסיבות אלו, נטען בערעור, הותרת סכום הפיצוי שנפסק על כנו עלול בהחלט להביא לחיסול המסעדה וסיום פעילותה, דבר אשר בהכרח יביא לפיטורי עובדיה.

בד בבד עם הגשת ערעורה הגישה קפה נואר לבית הדין הארצי בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. לדבריה, היא סבורה כי נימוקי הערעור טובים וכי תשלום פיצוי בשיעור כה גבוה יגרום לה נזק בלתי הפיך.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*