קיבוץ אילות תובע מקנ”ט לפצות אותו ב-4.5 מיליון שקל על היקף הנזק שנגרם למטעי התמר

לדברי התובעת, היא ניזוקה ארבע פעמים: כמות הפירות ששיווקה הייתה פחותה מהכמות שהייתה משווקת אלמלא מקרה הביטוח של נזקי החום, איכות הפירות נפגעה, משקל הפרי פחת וגם המחיר שהתקבל היה נמוך מהמחיר הרגיל. נטען כי הנתבעת שילמה לקיבוץ סך זעום של כ-97 אלף שקל, וכי טענתה לפיה החישוב נעשה על פי חוזה הביטוח אינה נכונה

מטע תמרי מג'הול בקיבוץ קטורה בנגב. צילום: ד"ר אבישי טייכר, ויקימדיה
מטע תמרי מג'הול בקיבוץ קטורה בנגב. צילום: ד"ר אבישי טייכר, ויקימדיה

הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות נתבעת בבית המשפט המחוזי מרכז לשלם תגמולי ביטוח בסך 4.53 מיליון שקל לקיבוץ אילות הסמוך לעיר אילת. בתביעה נאמר, כי כחלק מעיסוקו בחקלאות התמחה הקיבוץ בגידול מטעי תמרים מזן מג’הול, וכי גידולי התמרים של הקבוץ הפכו לשם דבר ובמיוחד התמר המובחר המשווק לחו”ל תחת המותג: RED SEA.

הנתבעת, נאמר בתביעה, היא חברת ביטוח ממשלתית, שמטרתה ועיסוקה בביטוח חקלאים דוגמת קיבוץ אילות מפני נזקי חקלאות שונים לרבות נזקי חום. בכל המועדים הרלבנטיים לתביעה ביטח הקיבוץ את מטעי התמרים שלו אצל הנתבעת בפוליסה מסוג “חוזה ביטוח פירות לעונת 2015 מסלול ביטוח מורחב”. הביטוח כלל מספר חלקות בשטח כולל של כ-646 דונם, כאשר תקרת גבול הכיסוי נקבעה ל-4.36 מיליון שקל.

במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2015, נטען בכתב התביעה, התחוללו באופן בלתי צפוי באזור מטעי התמר של קיבוץ אילות, ימים רבים ורצופים של חום קיצוני וחריג, גם ביחס לאזור חם זה, שאף הגיע בחלק מן הימים ליותר מ-45 מעלות צלזיוס. כתוצאה מהחום הכבד ובעיקר המתמשך, איבדו פירות התמר נוזלים רבים ללא יכולת להשיב את הנוזלים לפרי, הואיל ובאותו שלב של הגידול מערכת הולכת הנוזלים בפרי כבר לא תפקדה.

איבוד הנוזלים, נאמר בתביעה, גרם בעיקר להצטמקות הפרי, אובדן משקל, והופעת “טבעות יובש” סביב הפרי. לדברי הקיבוץ, כל חלקות התמר המבוטחות נפגעו מהחום ששרר כמובן בכולן. מקרה הביטוח, נטען בתביעה, גרם לפגיעה קשה באיכות הפירות עד כי חלק מהפירות נמצאו כלל לא ראויים לשיווק, והושמדו. שאר הפירות נמכרו בכל זאת, אבל לפי דרגות איכות הנמוכות מאלה שהיו מגיעים אליהן אלמלא נזקי החום.

בתביעה נאמר, כי הנזק שנגרם עקב מקרה הביטוח היה כל כל כבד וקשה, עד כי כתוצאה מהתייבשות הפירות לא היה שום פרי שנכנס להגדרת הפרימיום של המותג RED SEA. לדברי התובעת, היא ניזוקה ארבע פעמים: כמות הפירות ששיווקה הייתה פחותה מהכמות שהייתה משווקת אלמלא מקרה הביטוח של נזקי החום, איכות הפירות נפגעה, משקל הפרי פחת וגם המחיר שהתקבל היה נמוך מהמחיר הרגיל.

לטענת התובעת, הנתבעת לא רק שהעריכה את הנזק האיכותי באופן חסר, אלא שהיא גם התעלמה מהנזק הכמותי שנגרם לפירות, שהרי חלק מהפירות הושמד וחלקם הוחזר לה לאחר השיווק, כך שבפועל שווקה כמות קטנה מהצפוי. לדברי התובעת, טענת הנתבעת כאילו במקרה הנדון אין נזק כמותי, שכן הכמות ששווקה עולה כל הכמות המבוטחת, היא טענה מטעה ולא נכונה, ולו מהטעם שאלמלא מקרה הביטוח הכמות שהייתה משווקת הייתה גדולה עוד יותר.

נטען כי הנתבעת שילמה לקיבוץ סך זעום של כ-97 אלף שקל, וכי טענתה לפיה החישוב נעשה על פי חוזה הביטוח אינה נכונה בעליל. תשלום זה, מציין הקיבוץ, על אף היותו לעג לרש, חשיבותו היא בכך שהוא מהווה הכרה והודאה של הנתבעת כי אירע מקרה ביטוח, וכי המקרה מכוסה על פי הפוליסה, כך שהמחלוקת היחידה שנותרה בעניינו היא לגבי היקף הנזק.

מקנט נמסר כי “התביעה התקבלה אתמול במשרדי קנט. קנט תתייחס לתביעה בבית המשפט כמקובל”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*