פרי הגליל מבקשת לבטל שומת ארנונה שהוטלה עליה רטרואקטיבית על ידי המועצה המקומית חצור הגלילית

לדברי העותרת, שטח הקרקע בגינה שחויב בתשלום הוגדל בכ-8,000 מ"ר נוספים, בין היתר עבור שטחים אשר סווגו כ"חניונים", בעוד בפועל אין בשטח המפעל חניונים, וכי מחוץ לשטחו (בשטח ציבורי) נמצאים חניונים שאינם חלק מהשטח שבחזקתה. המועצה המקומית חצור הגלילית: החיוב שנשלח לפרי הגליל נשלח בהתאם לדין

חברת פרי גליל (תעשיות) פנתה לבית המשפט המחוזי בנצרת בעתירה מנהלית כנגד המועצה המקומית חצור הגלילית להורות כי היא אינה מוסמכת לגבות ממנה מיסי ארנונה בגין מפעלה לעיבוד ירקות, גידולי שדה ותוצרת חקלאית באופן רטרואקטיבי, ועל כן דרישתה כי תשלם לה סכום עתק של 3.75 מיליון שקל עבור הפרשי מדידת שטח לשנים 2011-2016 הוצאה בניגוד לדין ודינה להתבטל. [hide for=”!logged”][/hide][hide for=”logged”]


אתר E-FOOD חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות מיידית ובחינם

[/hide]

 

בעתירה נאמר, כי בשנת 2011 נקבעו גודל השטחים והסיווגים על פיהם תחויב העותרת בתשלום ארנונה מ-2011 ואילך, וזאת לאחר שהמועצה ערכה מדידות מטעמה במפעל, וכי משנת 2011 ובמשך 6 שנים נוספות חויבה פרי גליל בתשלום ארנונה בהתאם לשומת 2011 ושילמה למועצה את התשלומים במלואם ובמועדם.

לטענת פרי גליל, שלחה לה המועצה בחודש פברואר השנה, בחוסר תום לב קיצוני ובמטרה לנסות להתעשר על חשבונה, שומת ארנונה במסגרתה הגדילה את סכום החיוב בארנונה שלה בשיעור קיצוני של כ-50% מסכום החיוב לכל שנה, באמצעות שינוי של סיווגי השטחים.

לדברי העותרת, שטח הקרקע בגינה שחויב בתשלום הוגדל בכ-8,000 מ”ר נוספים, בין היתר בעבור שטחים אשר סווגו כ”חניונים”, בעוד בפועל אין בשטח המפעל חניונים, וכי מחוץ לשטח המפעל (בשטח ציבורי) נמצאים חניונים שאינם חלק מהשטח שבחזקתה.

המועצה, נאמר בעתירה, “הגדילה” לעשות וביקשה לחייב את פרי גליל בחיובי ארנונה מוגדלים בשיעור של מאות אחוזים באופן רטרואקטיבי משנת 2011 ואילך.

לדברי פרי גליל, באמצעות עוה”ד עידן אדלר רייס ורותם ריימונד, ממילא לא נפלה טעות במדידות שבוצעו בשנת 2011 והן מדידות נכונות, ששיקפו את המצב העובדתי בשטח כפי שהיה במועד שבו בוצעו החיובים, שכעת מנסה המועצה לשנות באופן רטרואקטיבי ופסול.

לטענת פרי גליל, המועצה לא רשאית ממילא לשנות באופן רטרואקטיבי את החיובים היות שהחיובים בהם חויב המפעל בזמן אמת שיקפו את המצב העובדתי בשטח. בנוסף, קיים איסור על רשויות לחייב נישומים במס רטרואקטיבית והמועצה לא הייתה רשאית לעשות כל שינוי בסיווג הנכס שעה שלא בוצע כל שינוי בשימוש בו. לטענתה, הוצאת שומות הארנונה לשנים 2011-2016, תוך הגדלת חיובי הארנונה במאות אחוזים, מהווה פעולה בחוסר סמכות, ועל כן עליה להתבטל מאליה. [hide for=”!logged”][/hide][hide for=”logged”]


אתר E-FOOD חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות מיידית ובחינם

[/hide]

 

תגובת הנתבעת באמצעות עו”ד עדי סויסה: “המועצה דוחה את טענות פרי הגליל. החיוב שנשלח לחברת פרי הגליל נשלח בהתאם לדין. המועצה פעלה ותפעל בעניין זה בהתאם להוראות דיני הארנונה והדין הכללי, על פיהם יש לחייב בארנונה כדין כל גורם המחזיק בשטחים בתחומי המועצה. גם החיוב עבור התקופה שקדמה למועד הוצאת השומה בוצעה כדין ובהתאם לפסיקות העדכניות של בתי המשפט בעניין זה. תגובה מפורטת לעתירה שהוגשה על ידי העותרת תוגש בהתאם למועדים שנקבעו בדין באמצעות משרד עורכי הדין רוזן בסיס בן גל המייצג את המועצה”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*