פסיקה חדשה במחוזי מגנה על יבואנים בייבוא מקביל / עו”ד ירון רוסמן

מאת עו”ד ירון רוסמן

חברת לטפוד היא היבואן הרשמי והבלעדי בישראל של החברה הלטבית המייצרת את מוצרי השוקולד המשווקים תחת המותג “ליימה”. בחודש ינואר 2017 ייבאה חברת פודסטוק משלוח יחיד של השוקולדים ביבוא מקביל. מדובר היה ב-13 אלף יחידות בשווי של כ-20 אלף אירו. בגין פעולה זו ביקשה לטפוד מבית המשפט המחוזי סעד זמני שיאסור על פודסטוק לייבא ולשווק את השוקולד, ולאסוף את אלה שכבר שיווקה.

לטענתה של לטפוד, יש במוצרי השוקולד המיובאים ביבוא מקביל משום הטעית צרכן, משום שהם מסומנים עם פרטיה של לטפוד, המופיעה על גבי האריזות כיבואנית. כך נוצר הרושם כאילו לטפוד היא היבואן ומשכך האחראית למוצרים, שעה שאין אלה פני הדברים.

בית המשפט קבע, בהתבסס על הלכת טומי הילפיגר, כי יבוא מקביל, כשלעצמו, אינו פרקטיקה אסורה אלא להיפך – פרקטיקה מבורכת המקדמת את התחרות ומורידה מחירים לצרכן. לגופו של עניין דחה את הבקשה, משום שלטפוד אישרה באופן גורף ליצרנית להדפיס את פרטיה על גבי אריזת המוצרים, גם אם אלה  לא יובאו על ידה בפועל לישראל. משכך פסק, כי היה על לטפוד לצפות את הנסיבות שבהן שמה יופיע על מוצרים המיובאים בייבוא מקביל. נקבע כי פודסטוק קנתה את המוצרים כדין, ובמצב דברים כזה אין ליצרן או ללטפוד שליטה על דרכי השיווק של המוצרים הנושאים את שמה של לטפוד, ולכן אינה יכולה למנוע יבוא מקביל שלהם.

פודסטוק יבאה מוצר מקורי. בית המשפט קבע כי משמוטבע שם היצרן על המוצר המקורי, וכן מדבקה עם פרטי היבואן המקביל, אין חשש להטעיית לקוחות. בכל הקשור למוצרים שבהם היבואן המקביל לא הדביק מדבקה כאמור, פסק בית המשפט כי גם כאן אין חשש להטעיה, וזאת עקב סימון שמו של היצרן. בית המשפט קבע כי היבואן הרשמי, שאישר ששמו יוטבע על המוצר, ייאלץ לספוג את הסיכון שבמצב זה, שכן הוא אחראי להיווצרותו. עם זאת העריך בית המשפט כי מדובר בסיכון נמוך למדי.

הבקשה לסעד זמני נגד היבואן המקביל נדחתה. המבקשת חויבה בהוצאות ושכר טרחה לעורך דין.

הפניות: ת”א 27455-02-17 לטפוד בע”מ נ’ פודסטוק בע”מ (פורסם בנבו, 29 במרץ 2017, השופט מגן אלטוביה)

_____________________________________

  • המאמר פורסם בעדכון דיני עבודה של משרד עוה”ד נשיץ ברנדס אמיר

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*