פיצה האט עותרת נגד תוצאות המכרז של רש”ת לקבלת הרשאה לניהול שתי מסעדות בטרמינל 3

העותרת מבקשת במקביל צו ביניים כנגד מימוש זכייתן במכרז של חברות אסול אוכל איכותי מפתח תקוה ולאופר תעופה - ג.ה.י מנתב"ג שהגישו הצעה משותפת במכרז. מרשות שדות התעופה נמסר: העתירה נדחתה

סניף פיצה האט בנתב''ג
סניף פיצה האט בנתב''ג

חברת טבסקו החזקות מהרצליה בעלת המותג פיצה האט הגישה עתירה מנהלית כנגד תוצאות המכרז של רשות שדות התעופה לקבלת הרשאה לניהול והפעלה של שתי מסעדות בשירות מהיר במתחמים מוגדרים בטרמינל 3 של נתב”ג. האחת באולם הנוסעים היוצאים שבבניין האווירי בטרמינל 3, והשנייה במרכז שחקים שבבניין הקרקעי בטרמינל, הפתוח לנוסעים ולקהל המלווים.

בד בבד עם הגשת העתירה הגישה טבסקו החזקות בקשה למתן צו ביניים כנגד מימוש זכייתן במכרז של חברות אסול אוכל איכותי מפתח תקוה ולאופר תעופה- ג.ה.י מנתב”ג שהגישו הצעה משותפת במכרז. טבסקו בעלת ההרשאה הקיימת טוענת, כי לפי תוצאותיו הפסולות של המכרז היא עתידה בראשית חודש ינואר 2018 לצאת משטח ההרשאה נשוא המכרז, ולדבריה הרשות כבר יצרה עמה קשר לתיאום הסידורים להחלפתה במציע הזוכה.

לדבריה, באמצעו עוה”ד אורן רוט ואתי אלבז, עתירתה נשענת על ארבע טענות נפרדות ועצמאיות, אשר די בכל אחת מהן לבדה על מנת לבטל את החלטת ועדת המכרזים לבחור בהצעתן המשותפת של חברות אסול אוכל איכותי ולאופר תעופה- ג.ה.י וממילא פרי עתירתה הוא הכרזתה של פיצה האט כהצעה הזוכה במכרז, בשל היותה ההצעה הכשרה והזולה מבין ההצעות הכשירות.

הטענה הראשונה היא אי עמידת ההצעה הזוכה בתנאי הסף לפיו נדרש המציע להציג ניסיון בניהול ובהפעלת מסעדה המגישה ללקוחותיה מזון איטלקי. הטענה השנייה היא אי הוכחת עמידה בתנאי הסף בקשר עם הצגת מחזור בסך 5.5 מיליון שקלים מהפעלת המסעדה שהוצגה (בעניינו מאפיית לה פרינה המשמשת כמחלקת לחם ומאפים במרכול של רשת טיב טעם בשכונת רמת החייל בתל אביב).

הטענה השלישית היא אי הצגת רישיון עסק למסעדה, התקף על שם המציע במועד הגשת ההצעות. בעניין זה נטען, כי בהמשך למגמה הפסולה של הזוכות במכרז להציג מאפייה במרכול של טיב טעם כמסעדה, הוגש רישיון עסק על שם טיב טעם.

בעתירה נאמר כי הטענה הרביעית היא חשש ממשי לפיו נערכה בדיקה בלתי שיווניות של איכות ההצעות, וכי ועדת המכרזים לא עמדה על ביצועה של בדיקה שוויונית של ההצעות במסגרת אמות המידה האיכותיות שבמכרז.

הדיון בעתירה התקיים ב-19 בחודש דצמבר ועתירת פיצה האט נדחתה, כך נמסר מרשות שדות התעופה.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*