בעלי יקב בן זמרה מבקשים הקפאת הליכים ולהורות על פירוק החברה

בית המשפט מתבקש לאפשר עד מועד הפירוק את המשך הפעלתה כ"עסק חי" במטרה להבטיח כי בעת מימוש נכסיה לא ייגרע ממנה ערך או מוניטין. בפנייה נאמר, כי חובותיה של החברה מוערכים בכ-960 אלף שקלים וכי לפני כשבוע התקבל מכתב התראה מבנק הפועלים, בסכום של 511 אלף שקל, לפיו על החברה לסלק את החוב שבפיגור בסך כ-135 אלף שקלים בתוך 21 ימי עסקים

עו”ד ענבל בית הלחמי, המשמשת כבעלת תפקיד בניהולה של חברת יקב בן זמרה ממושב כרם בן זמרה, הגישה בשמה של החברה בקשה להורות על פירוקה. עם זאת, מתבקש בית המשפט המחוזי בנצרת למנות את עו”ד בית הלחמי כנאמנת זמנית, לשם הבטחת הפעלתה וניהולה התקין של החברה, ולהורות על הקפאת הליכים כנגד החברה ואיסור על פירעון חובות העבר שלה.

בית המשפט מתבקש עוד להורות על מתן צו פתיחת הליכים לפירוקה של החברה, ועד למועד זה לאפשר את המשך הפעלתה כ”עסק חי” במטרה להבטיח כי בעת מימוש נכסיה אגב פירוק לא ייגרע ממנה ערך או מוניטין. מקור הקושי, על פי מקורבים ליקב, הוא כפי הנראה בחילוקי דעות בין בעלי החברה.

בפנייה לבית המשפט נאמר, כי חובותיה של החברה מוערכים בכ-960 אלף שקלים וכי לפני כשבוע התקבל מכתב התראה מבנק הפועלים, הנושה המהותי של החברה, בסכום של 511 אלף שקלים, לפיו על החברה לסלק את החוב שבפיגור בסך כ-135 אלף שקלים בתוך 21 ימי עסקים. במידה שלא ייעשה כך, יעמיד הבנק את כלל החובות כלפיו לפירעון מיידי וינקוט בהליכים כנגד החברה.

לדברי עו”ד בית הלחמי בבקשה לבית המשפט, אין באפשרותה של החברה לפרוע את החוב שבפיגור כלפי הבנק, ועל כן מובן כי החברה נמצאת בחדלות פירעון תזרימית, ואף קיים סיכוי סביר כי היא מצויה גם בחדלות פירעון מאזנית.

מצד אחר, מציינת עו”ד בית הלחמי, כי באשר לנכסי החברה הרי שנכון להיום במסגרת מלאי היין המצוי ביקב קיימים כ-2,000 בקבוקים מוכנים לשיווק שטרם נמכרו ללקוחות והמוערכים בסך של בין 50 ל-150 אלף שקלים, ובנוסף לחברה נותר לגבות חובות של כ-150 אלף שקלים.

לדברי עו”ד בית הלחמי בבקשה, אין ספק כי ללא המשך עיכוב ההליכים בעניינה של החברה ופעולות גבייה פרטניות של נושים, שללא ספק עתידות להגיע, לא תוכל החברה להמשיך לפעול ואף לכבד את התחייבויותיה.

עדיין לא התקבלה החלטה בבקשה וביקב בחרו לא להגיב.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*