סודקסו מבקשת להורות לחברת החשמל לאפשר את השתתפותה במכרז לאספקת שירותי מזון לעובדים

לדברי העותרת במכרז נכלל "תנאי סף" המונע השתתפות בו, בין היתר ממי שסיפק לחברת החשמל את השירותים שמציע המכרז בסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות, והוא עשה כך במהלך שבע שנים ברציפות

חברת החשמל (צילום מסך)
חברת החשמל (צילום מסך)

חברת סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל פנתה לבית המשפט המחוזי בחיפה בעתירה להורות לחברת החשמל להשתתף במכרז לאספקת ארוחות ושירותי מזון לעובדי החברה במרכז הטכני (תל אביב) ובאתרים נוספים. לטענתה, אפשרותה להשתתף במכרז נשללה על ידי חברת החשמל על בסיס תנאים פסולים הפוגעים בחופש העיסוק, מנוגדים לדין ולהלכה הפסוקה ובלתי סבירים.

לדברי העותרת במכרז נכלל “תנאי סף” המונע השתתפות בו, בין היתר ממי שסיפק לחברת החשמל את השירותים שמציע המכרז בסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות, והוא עשה כך (דהיינו סיפק לחברה את השירותים האמורים) שבע שנים ברציפות.

לטענת העותרת, באמצעות עוה”ד עמי אסנת, ארז טיקולסקר וטל עפרוני, כל “חטאה” הוא בכך שהעניקה לחברת החשמל שירות מצוין במשך יותר מ-8 שנים באתר בו עוסק המכרז, זאת בעקבות זכייתה במכרזים הקודמים. אולם עתה קבעה חברת החשמל כי מי שהעניק שירות כזה לא יוכל להשתתף במכרז על הזכות להעניקו.

לדברי העותרת, על אף ניסיונה העשיר, בין היתר במתן השירותים נשוא המכרז לחברת החשמל ויכולותיה הרבות, ועל אף שהיא עומדת בדרישת הניסיון הקודם הנדרש במכרז, אין ביכולתה להשתתף במכרז. זאת, בשל תנאי הסף האמור המגביל התקשרות עם ספק למתן שירותי הסעדה במשך תקופה העולה על שבע שנים ברציפות.

בעתירה נטען כי “תנאי הסף” האמור שולל מהעותרת את זכות היסוד של חופש העיסוק, הוא אינו מידתי ואף לא נועד בנסיבות לתכלית ראויה.

תגובת החברה: “חברת החשמל תלמד את כתב התביעה ותגיב בהתאם בבית המשפט”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*