נמחקה בהסכמה עתירה של חברת לי בר קייטרינג יפרח לביטול זכייה של חברה אחרת במכרז לשירותי הסעדה של משרד הביטחון

משרד הביטחון הגיש תגובה לבקשה לצו ביניים ובמסגרתה נטען על ידו כי דין הבקשה לדחייה כמו גם דין העתירה כולה וכי התנהלות המשרד במסגרת המכרז הייתה עניינית ועקבית בהתאם לתנאי המכרז ותוך הקפדה על הכללים הקבועים בדיני המכרזים

נמחקה בהסכמה עתירתה של חברת לי בר קייטרינג יפרח מקרית גת שעיסוקה בהפעלת מטבחים וייצור מזון להסעדה, לביטול זכייתה של חברת זר מעדנים ואירועים מבאר שבע במכרז של משרד הביטחון למתן שירותי הסעדה לחיילי צה”ל המשרתים בבסיס חיל האוויר ברמת דוד, לתקופה בת שנתיים עם אופציה להארכת ההתקשרות בשתי תקופות של 12 חודשים. זאת בטענה לפיה החברה הזוכה אינה עומדת בתנאי המכרז, וכן אינה עומדת בתנאי לקבלת ההטבה של איזור עדיפות לאומית, הטבה אשר הביאה להכרזתה כזוכה במכרז.

לי בר קייטרינג יפרח אשר היא זו שסיפקה את שירותי ההסעדה בבסיס רמת דוד עד למכרז הנדון, ביקשה עוד מבית המשפט להורות למשרד הביטחון לשוב ולדון בהצעות המשתתפים במכרז מחדש בהתאם למתחייב בחוק ובתנאי המכרז בכל הנוגע להטבת אישור עדיפות לאומית.

משרד הביטחון הגיש תגובה לבקשה לצו ביניים ובמסגרתה נטען על ידו כי דין הבקשה לדחייה כמו גם דין העתירה כולה. לדברי משרד הביטחון התנהלותה הדיונית של חברת לי בר קייטרינג יפרח גובלת בחוסר ניקין כפיים וכי התנהלות המשרד במסגרת המכרז הייתה עניינית ועקבית בהתאם לתנאי המכרז ותוך הקפדה על הכללים הקבועים בדיני המכרזים.

בתגובתה של חברת זר מעדנים ואירועים לבקשה למתן צו ביניים נאמר כי כי אין לבקשה כל בסיס לא עובדתי ולא משפטי.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*