נטו אנווסמנט עותרת נגד קופ”ח כללית וטוענת כי היא הזוכה במכרז להצבה והפעלה של עגלות קפה

במסגרת המכרז התחרו המציעים על גובה דמי השכירות במיקומים בהן נמצאות עגלות הקפה, והצעתה של החברה המתחרה עמדה על תשלום דמי שכירות בגובה של כ-76% ממחזור המכירות. כלל לא ברור, נטען בעתירה, כיצד תצליח החברה הזוכה לעמוד מאחורי הצעתה ההפסדית למכרז שעה שכלל לא הוכיחה את חוסנה הכלכלי ואת יכולתה לספוג הפסדים כלכליים

נטו אנווסטמנט אספרסו בר. צילום מסך
נטו אנווסטמנט אספרסו בר. צילום מסך

חברת נטו אנווסמנט, העוסקת באספקה והפעלה של עגלות קפה שהן דוכנים למכירת קפה ומזון, הגישה עתירה מנהלית נגד שירותי בריאות כללית לביטול החלטת ועדת המכרזים של הקופה בדבר זכייתה של חברה מתחרה במכרז של הקופה להצבה והפעלה של עגלות קפה במוסדות שירותי בריאות כללית, ולמתן פסק דין הקובע כי היא הזוכה במכרז. לחלופין מתבקש בית המשפט להורות לוועדת המכרזים של הקופה לקיים דיון מחודש בתוצאות המכרז לאחר פסילת הצעתה של החברה המתחרה. במקביל להגשת העתירה הגישה נטו אנווסמנט לבית המשפט בקשה למתן צו ביניים נגד מימוש זכייתה של החברה המתחרה במכרז.

בעתירה מצוין, כי על אף שלכאורה מדובר במכרז לעגלות קפה, אין המדובר במכירת קפה בלבד אלא מדובר בדוכנים לממכר קפה ומזון (חטיפים, מוצרי מאפה, שתייה קלה, סלטים וכדומה). לדברי העותרת, על פי החלטת ועדת המכרזים של הכללית הוכרזה הצעתה של החברה המתחרה כזוכה במכרז, על אף תמיהות קשות העולות מהצעתה והנעדרות כל היגיון כלכלי.

במסגרת המכרז, נאמר בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, התחרו המציעים על גובה דמי השכירות במיקומים בהן נמצאות עגלות הקפה, והצעתה של המתחרה שזכתה עמדה על תשלום דמי שכירות בגובה של כ-76% ממחזור המכירות, אותו מסרה הכללית במסמכי המכרז, באופן שאינו מותיר כל אפשרות לשאת בהוצאות הנוספות הנדרשות לצורך הפעלת עגלות הקפה – עלות המזון, עלות שכר העובדים, תקורות ועוד.

כלל לא ברור, נטען בעתירה, כיצד תצליח החברה המתחרה לעמוד מאחורי הצעתה ההפסדית למכרז, שעה שכלל לא הוכיחה את חוסנה הכלכלי ואת יכולתה לספוג הפסדים כלכליים. לדברי העותרת, שעה שהמתחרה לא תוכל לעמוד מאחורי הצעתה ולא תצליח לספק שירותי הפעלת עלות קפה, אין ספק כי תפגענה רווחת החולים, המבקרים וחברי הצוות בכל מתקניה הרפואיים של הכללית בכל רחבי הארץ.

לטענת נטו אנווסמנט, להצעה ההפסדית יש רק הסבר אחד המניח את הדעת, והוא כי החברה הונתה את הכללית ויתר המציעים במכרז. לדברי נטו אנווסמנט, התכסיסנות שבהצעה המתחרה וכן הצעתה ההפסדית והגירעונית מהווים פגמים אשר על בסיסם יש לפסול את הצעתה למכרז. זאת, שעה שהצעתה שלה היא ההצעה הכשרה והזולה ביותר ויש להכריז על הצעתה כזוכה במכרז.

תגובת שירותי בריאות כללית: “הנושא תלוי ועומד בביהמ”ש ואנו נמסור לו את תשובתנו”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*