מ.ש. רובינפלד מבקשת צו הקפאת הליכים בשל קשיי נזילות עקב שריפה במפעל לייצור קמח

השריפה כילתה את מפעלה של החברה, הציוד, המכונות והמלאי והחברה, המעידה על עצמה כחברה חדשנית, המפתחת מוצרי מזון ייחודיים והמזוהה בעיקר עם מותג הקמח "רובינפלד", מציינת כי נאלצה לשקם את המפעל תוך שימור פעילותה השוטפת. לדברי בעלי החברה, בהינתן צו ההקפאה ניתן יהיה להציע הסדר נושים ריאלי, שיניח את דעתם של כלל נושיה

קמח רובינפלד. צילום מסך
קמח רובינפלד. צילום מסך

חברת מ.ש. רובינפלד מביתר עלית, העוסקת בענף הקמח בדגש על קמחים מלאים ומוצרי בריאות, מבקשת מבית המשפט המחוזי בירושלים להוציא צו הקפאת הליכים כנגדה. לדברי החברה, שהוקמה בשנת 2007 על ידי בני זוג חיים אליעזר רובינפלד ורחל מינדל רובינפלד, נוכח דליקה שפרצה במפעל החברה בחודש ינואר 2014, שהסבה לה נזקים המוערכים בכ-6 מיליון שקל, היא נקלעה לקשיי נזילות קשים שבימים אלו אינם מאפשרים לה לפרוע את התחייביותיה כלפי נושיה המסתכמים בכ-12 מיליון שקל, ועל כן היא פונה בבקשה זו לבית המשפט. החברה מציינת, כי עד לאירוע השריפה במפעלה שלא היה מבוטח, היא לא צרכה אשראיים מגופים בנקאיים ופנננסיים, והצליחה לעמוד במלוא התחייבויותיה ללא יוצא מן הכלל, ואף הגדילה את היקף פעילותה השוטפת.

השריפה, נאמר בפנייה לבית המשפט, פגעה קשות וכילתה את מפעלה של החברה, הציוד, המכונות והמלאי. החברה המעידה על עצמה כחברה מהפכנית וחדשנית, המפתחת מוצרי מזון ייחודיים והמזוהה בעיקר עם מותג הקמח: “רובינפלד”, מציינת כי נאלצה לשקם את מבנה המפעל תוך שימור פעילותה השוטפת, לרכוש ציוד ומלאי בהיקף כ-3 מיליון שקלים, ונוכח הכספים והמשאבים הרבים שהשקיעה בשיקום המפעל ונוכח הזמן הרב שחלף ממועד השריפה ועד היום, היא נקלעה למצוקה כלכלית תזרימית, ואף בימים האחרונים חוללו בחשבונותיה כ-30 שיקים שמסרה לצדדי ג’ לתשלום התחייבויותיה השוטפות.

החברה, המפעילה בימים אלה טחנת קמח ועוסקת בממכר קמחי בריאות ואפייה ומשווקת את מוצריה בארץ ובעולם, מדגישה בפנייתה לבית המשפט כי אי מתן צו הקפאת הליכים כמבוקש על ידה יעמיד אותה במצב בו לא יהא בידיה לפרוע את חובותיה לנושיה. לדבריה, בהינתן צו ההקפאה ניתן יהיה להציע הסדר נושים ריאלי, אשר יניח את דעתם של כלל נושיה, ולפיכך מתבקש בית המשפט לתת לחברה הזדמנות לפרוע את חובותיה הבאמצעות הסדר נושים בר קיימא.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד רמי קוגן, בת-חן רחמים ואליעד אברג’ל נטען עוד, כי קיים חשש כבד ואף ממשי כי עם היוודע דבר הגשת הבקשה להקפאת הליכים, יבצעו צדדי ג’ דיספוזיציות בנכסי החברה ו/או מעשי ביזה ויטלו לידם את נכסי החברה.

השופט אלכסנדר רון החליט על תקופת הקפאת הליכים של 20 יום. זאת, לדבריו, כדי לאפשר לנסות ולהעמיד בפרק זמן קצר זה מתווה מוסכם להסדר נושים, וכדי לאפשר את מיצוי סיכויי השיקום המידיים. השופט הבהיר בהחלטתו, כי ככל שלא יעלה בידי החברה ובעלי מניותיה להעלות אותה לפסים סבירים במתכונת מוסכמת גם כלפי הנושים בלוח זמנים קצר, הוא יתקשה מאוד לאשר הארכה ממשית של תקופת הקפאת ההליכים.

בנוסף אישר השופט גם הקפאת הליכים אישית לבעלי מניות החברה, והדגיש כי הוא יתקשה לאשר בפרט בכל הנוגע לבעלי המניות הארכות משמעותיות נוספות של צו הקפאת ההליכים.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*