משרד הכלכלה: מכון היין יפורק ב-2018

זאת, בעקבות דוח מבקר המדינה, בו ממליץ המבקר למשרד הכלכלה לסגור את המכון או, לחלופין, למצוא לו מקורות הכנסה חדשים ולהחליף את הדירקטוריון בחברה

משרד הכלכלה הודיע כי מכון היין יפורק בשנת 2018 וכי המכון כבר לא מתוקצב על ידי משרד הכלכלה. עוד סוכם על מינוי נציג למימוש ההחלטה על פירוק המכון. זאת, בעקבות דוח מבקר המדינה, בו ממליץ המבקר למשרד הכלכלה לסגור את המכון או, לחלופין, למצוא לו מקורות הכנסה חדשים ולהחליף את הדירקטוריון בחברה. על פי מבקר במדינה, המכון כמעט אינו יוזם פעולות לקידום ענף היין במישרין, אלא מתרכז בביצוע בדיקות עמידה בתקן, בלי לנסות לגייס מקורות הכנסה נוספים. כמו כן, למכון אין תכנית עבודה מסודרת המיועדת לקידום ענף היין.

מכון היין הוא חברה ממשלתית ציבורית, שהוקמה ב-1956 במטרה לקדם את ענף היין בישראל. עד השנה שעברה החזיקו היקבים הגדולים, שחלקם גם יבואני יין, במחצית ממניות המכון. המבקר מצא, כי משרד הכלכלה אפשר בין השנים 2001-2011 למכון לבדוק עמידה בתקן של משקאות משכרים שיוצרו ויובאו על ידי בעלי מניותיו, אף על פי שלפי חוק התקנים, אסור למשרד לאשר בדיקת תקן על ידי גורם הנגוע בניגוד עניינים. כמו כן, ב-10 השנים האלה הממונה על התקינה אפשר למכון להנפיק תעודת עמידה בתקן ליבואנים וליצואנים, גם כאשר לא הכיר בו כמעבדה מאושרת.

מכון היין (צילום: גוגל סטריט)
מכון היין (צילום: גוגל סטריט)

בעקבות החלטת משרד הכלכלה לבטל את סמכות המכון לבצע בדיקות תקן ליין ב-2012, החליטה ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה להביא לפירוק מרצון של המכון. החלטת הממשלה לא בוצעה כי בעלי היקבים לא הגיעו לדיון הרלוונטי ואי אפשר היה לבצע את ההחלטה בלעדיהם. כדי לפתור את בעיית ניגוד העניינים שלהם, העבירו בעלי היקבים ב-2016 את מניותיהם למועצת הצמחים בנאמנות, כדי שזו תמצא בעל מניות חדש, ומשרד הכלכלה חידש באותה שנה את סמכותו לבצע בדיקות תקינה. לאחר מכן ביצע המכון בדיקות עמידה בתקן ליצוא בניגוד לעמדת משרד הכלכלה והתעמת לגבי סמכות המשרד לשלול ממנו את עריכת הבדיקות. מ-2012 חלה ירידה תלולה בהכנסותיו, וההפסד המצטבר הגיע ליותר מ-2 מיליון שקל. המכון המשיך להתקיים על רווחים משנים קודמות, אך התקשה בביצוע תפקידו. עתה הגיעה המלצת המבקר והודעת משרד הכלכלה.

 

1 Trackback / Pingback

  1. משרד הכלכלה: מכון היין יפורק ב-2018 | WinesIsrael – יין ישראלי, קולינריה, שמן זית וטיולים

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*