משווקי שקיות הפלסטיק והיצרניות: להורות למשרד להגנת הסביבה לדון בבקשת הסיוע שהגישו

הסיוע נדרש לנוכח הפגיעה החמורה ומתמשכת בהם כפועל יוצא מהחוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות, שנכנס לתוקפו לפני שנה

פורום יצרני ומשווקי שקיות בישראל באיגוד לשכות המסחר וארבע חברות, יצרניות שקיות הפלסטיק העיקריות בישראל, פנו לבית המשפט המחוזי בירושלים בעתירה מנהלית להורות למשרד להגנת הסביבה ולקרן לשמירת הניקיון לדון ולהחליט בדבר בקשת הסיוע הדחוף שהוגשה על ידי היצרנים, לנוכח הפגיעה החמורה ומתמשכת בהם כפועל יוצא מהחוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות, שנכנס לתוקפו לפני שנה (“חוק השקיות”).

לדברי העותרים, לצד החגיגה לאור התועלת הסביבתית של חוק השקיות, גרם החוק ליצרני שקיות הנשיאה לפגיעה חמורה בשווי מיליוני שקלים ואף עשרות מיליוני שקלים. ערכן של היצרניות נחתך בעקבות כניסת החוק לתוקפו, עד כדי סגירת חלק ארי מקווי הייצור, פיטורי עובדים בשיעור ניכר ואף סגירת עסקים.

בעתירה נאמר, כי טרם כניסת חוק השקיות לתוקף, במשך כשנתיים וחצי, בא פורום יצרני ומשווקי שקיות בישראל בדין ודברים עם שרים, חברי כנסת ונציגים ממשרדי ממשלה, על ההשלכות הברורות של החוק והפגיעה הצפויה ביצרנים, ובהמשך למאמצי הפורום אף עוגנה באורח מפורש וברור בחקיקה ראשית האפשרות להושטת סיוע ליצרני שקיות הנשיאה.

אולם למרבה הצער דיבורים לחוד ומעשים לחוד. חרף כל הצהרות השרים, גורמי המשרד להגנת הסביבה, ואף חברי הכנסת שהיו מעורבים בהליך החקיקה, ואף חרף ההוראה ששולבה בחוק עצמו בעניין זה, המשרד להגנת הסביבה והקרן לשמירת הניקיון טרם החליטו ואף לא דנו בדיון של ממש בהושטת הסיוע הדחוף שכה נחוץ ליצרנים.

בעתירה נאמר, כי ספציפית התבקש סיוע נוכח אובדן קווי ייצור ייעודיים לייצור שקיות גופיה, ואולם זה כשנה נמנעים המשרד להגנת הסביבה והקרן לשמירת הניקיון מלהושיט סיוע הולם, ואף נמנעים מכל דיון ענייני בכך, ומטריחים את הפורום והגורמים החברים בו בלך ושוב. לטענת העותרים, אי מתן תשובה עניינית והימנעות מהושטת הסיוע עד כה מעצימים את הפגיעה ביצרנים ומחמירים אותה ככל שחולף הזמן.

בעתירה שהוגשה באמצעות עוה”ד גידי פרישטיק ודפנה שלי קורנבליט מצוין, כי כי בניגוד לכוונתה הראשונית של הקרן כבר בחודש אוקטובר 2014 להקצות 20 מיליון שקלים כקדם מימון ליצרנים נוכח הפגיעות הצפויות להם, בסופו של יום נמנעה הקרן מסיבות שאינן ברורות ומתועדות מהקצאת סכום זה, ומאז למעשה לא הקצתה הקרן כל סכום סיוע ליצרנים.

תגובת המשרד להגנת הסביבה: “העתירה טרם התקבלה במשרד להגנת הסביבה. המשרד ילמד את העתירה ויגיב כמקובל בבית המשפט”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*