משבר הסלמונלה בשטראוס ישמש כתרגיל בפקולטות למנהל עסקים / מאת דוד גוברין

על המשמעות של שינוי מהותי בסיכון והודאה באחריות * סוגי הביטוח שיגנו על החברה במקרה דומה לזה שאירע במפעל שטראוס שבנוף הגליל

דוד גוברין

המשבר העובר על שטראוס והירידה במניה בבורסה תוך שבוע במיליארד שקל בגין נזקי הסלמונלה ישמשו בוודאי כתרגיל עסקי בפקולטות למנהל עסקים בישראל.

לא ניתן לנסות ולנחש איזה ביטוחים מחזיקה קבוצת שטראוס הבינלאומית, אם בכלל, המפעילה כ-27 אתרי ייצור ובעלת שווי שוק של כ-11 מיליארד שקל. סביר להניח כי תאגיד ענק, שעסקיו מפוזרים הן בישראל והן בעולם, מעדיף להשקיע בבטיחות נגד אש וזיהום מוצר מאשר בביטוח.

ביטוח איננו מטרה בפני עצמה. מטרתו של כל תאגיד היא לשמור על יציבותו ונזילותו הפיננסית.

עם זאת, נתן ללמוד את חובותיו של מבוטח עם גילוי אירוע ביטוחי.

שינוי מהותי בסיכון: הופעת יונים במפעל השוקולד הנוזלי עלולה להיחשב כשינוי מהותי בסיכון. במקרה זה, חלה על המבוטח החובה להודיע לחברת הביטוח – ישנה כזאת – על המקרה. אם לא הודיע, פטורה חברת הביטוח מאחריותה, וזאת בשני מקרים: כוונת מרמה או במקרה בו חברת ביטוח אחרת הייתה נמנעת מלבטח את החמרת הסיכון. אפשרות אחרת: יפחית המבטח את תגמולי הביטוח.

הודאה באחריות: שטראוס הכירה באחריותה לנזקים. חברת הביטוח רשאית לפטור עצמה מחבותה לתשלום תגמולי ביטוח לצד שלישי.

זיהום מוצרים במפעל מזון או בדומה מעניק לנו הזדמנות לבדוק את סוגי הביטוח אשר יגנו עליו במקרה דומה לזה שאירע במפעל שטראוס שבנוף הגליל, כדלקמן:

ביטוח חבות המוצר, מעניק כיסוי בגין נזקי גוף ורכוש הנובעים מפגם במוצר לאחר שהמוצר (העבודה) יצא מחזקתו הישירה של המבוטח. החוק לאחריות מוצרים פגומים שעניינו נזקי גוף בלבד מטיל אחריות כבדה על היצרן. פגם במוצר איננו רק בבחינת ליקוי במוצר, אלא גם במקרה של אזהרות או הוראות טיפול ושימוש לקויות. יתרה מזו, על היצרן/ יבואן/ קבלן להוכיח את חפותו.

מצד אחר, ביטוח אחריות מקצועית מעניק כיסוי לנזק פיננסי לצד שלישי כגון: ללקוחות של שטראוס.

ביטוח זיהום המוצר – Product contamination: מעניק כיסוי להוצאות כספיות בתחומים שונים כגון:

  • החזר המוצר מהשוק – Recall.
  • אובדן הכנסה – ירידה במכירות (רווח גuלמי הכולל הוצאות נוספות ואובדן רווח גלמי). כיסוי זה הוא משמעותי ביותר במקרה של זיהום כגון הסלמונלה.
  • החלפת המוצר.
  • יחסי ציבור, פרסום, יעוץ (הערכת הסיכונים הצפויים בעקבות האירוע, יעוץ והדרכה ללקוחות, הגנת הלקוחות).
  • טיהור שם היצרן הן כתוצאה מאירוע תאונתי או נזק בזדון.
  • הוצאות אדמיניסטרטיביות והשמדת המוצר.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה אחרים

לבתי המשפט המחוזיים בירושלים ובתל אביב הוגשו כבר בקשות לאישור תובענה ייצוגית נגד שטראוס העוסקות בנזקי הסלמונלה. תביעה ייצוגית היא תביעה של אדם אחד או מספר אנשים נגד תאגיד או נגד תאגיד ונגד הדירקטורים ו/או נגד נושאי משרה אחרים (נושאי המשרה האחרים הם מנכ”ל, סגן מנכ”ל וכל בעל תפקיד ניהולי הכפוף למנכ”ל).

לא מן הנמנע שתוגש נגד שטראוס גם תביעה נגזרת: תביעה של בעל מניות או דירקטור בשם החברה, נגד מנהלי החברה, הדירקטורים או בעל השליטה בשל הפרת חובותיהם שגרמה לנזק. ביטוח דירקטורים אינו מבטיח הגנה מלאה לדירקטורים.

על מנת לתת הגנה רחבה יותר לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים, רשאית החברה על פי חוק החברות, להעניק לאלה שתי התחייבויות. האחת, פטור מאחריות, לפיו מתחייבת החברה שלא תגיש תביעה נגד דירקטורים ונושאי משרה אחרים, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה. השנייה, ההתחייבות לשיפוי בשל חבות כספית כלפי אדם אחר כגון: תביעת עובד, לקוח וכדומה.


הכותב הוא יועץ לביטוח וניהול סיכונים

  • המאמר פורסם לראשונה בפוליסה, עיתון הביטוח והפיננסים.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*