מרכז הירידים בתל אביב יוצא במכרז לשכירה והפעלה של מתחם הכולל אזור הסעדה

אחת הפעילויות שייכללו במתחם (בין אם כפעילות יחידה ובין אם כפעילות לצד פעילויות אחרות) תהיה הפעלת מסעדה / בית קפה / מתחם מסעדות / מתחם מזון והסעדה (שוק אוכל), הפתוח לקהל הרחב

מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע”מ יוצא בימים אלה למכרז המזמין מציעים להגיש הצעות מחיר לשכירה והפעלה של מתחם בשטח החברה שבשדרות רוקח בתל אביב.

ברשות החברה מתחם בשטח של כ-2.5 דונמים הממוקם במרכז הירידים, סמוך לשדרות רוקח, הכולל מבנה עם חצר מסביבו, המחולק כיום לאולם מקורה בשטח של כ-1,000 מ”ר, מטבח בשטח של כ-800 מ”ר וקומת משרדים בשטח של כ-330 מ”ר.

נכתב במכרז, כי בהתאם לחזון החברה להפוך את מרכז הירידים למרכז בינלאומי של כנסים, תערוכות וירידים, המשלב פעילות פנאי ובילוי שוקק, המהווה אבן שואבת למבקרים וההומה בפעילויות שונות על פני כל ימות השנה, החברה מעוניינת כי המתחם יהפוך למתחם של פעילויות חווייתיות ומגוונות, לרבות טכנולוגיות ו/או תרבותיות ו/או חינוכיות ו/או ספורטיביות ו/או מסחריות אשר תהיינה פתוחות, חלקן או כולן, לציבור הרחב (לרבות בתשלום) והכל באוריינטציה עירונית ותוך סינרגיה עם מטרות החברה ופעילויותיה.

עוד מצוין במכרז, כי אחת הפעילויות שתכללנה במתחם (בין אם כפעילות יחידה ובין אם כפעילות נוספת לצד פעילויות אחרות כמפורט לעיל) תהיה הפעלת מסעדה / בית קפה / מתחם מסעדות / מתחם מזון והסעדה (שוק אוכל), הפתוח לקהל הרחב.

המתחם - גרין וילה
המתחם – גרין וילה

מדובר במכרז פומבי דו שלבי עם שלב מיון מוקדם ועם הליך תחרותי נוסף. כל מציע נדרש להגיש בשלב הראשון של מכרז זה, שהינו שלב מיון מוקדם (P.Q), תכנית הפעלה מפורטת לגבי המתחם, שתכלול פירוט של כלל הפעילויות המתוכננות בו. תכניות ההפעלה השונות תיבחנה על ידי החברה ותקבלנה ציון איכות. בשלב השני של מכרז זה, שהינו שלב של הגשת הצעות מחיר (RFP), יתבקשו כל המציעים שיעברו בהצלחה את שלב המיון המוקדם ויעפילו לשלב זה, להגיש הצעת מחיר לגבי דמי השכירות המוצעים לחברה בגין השכרת המתחם.

רשאי להשתתף בשלב המיון המוקדם כל גורם העומד, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, בכל דרישות הסף המופיעות במכרז.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*