מי מפקח על פקחי הרבנות?

האם אגף כשרות ברבנות מחלק קנסות בניגוד לפסיקת העליון? כך נטען במכתב ליועץ המשפטי לממשלה על רקע הטענות של ארגון השגחה פרטית בדבר הטרדות לא חוקיות מצד פקחי הרבנות. ברבנות הגיבו כי קנסות הושתו על מי שניסה להטעות את הציבור

משגיחת כשרות בעבודה - השגחה פרטית. צילום מסך
משגיחת כשרות בעבודה - השגחה פרטית. צילום מסך מתוך סרטון של ארגון השגחה פרטית

הסאגה המשפטית סביב הכשרות נמשכת. מספר חודשים אחרי פסיקת בג”ץ, ולמרות שהותר לבעלי עסקים שאינם מחזיקים בתעודת כשרות של הרבנות להעיד על הסטנדרטים ההלכתיים בעסק ועל אופן הפיקוח עליהם, באגף הכשרות ברבנות כנראה מסרבים ליישר קו. לאחרונה, כרבע מהעסקים שעובדים עם ארגון השגחה פרטית קיבלו קנסות והתראות מפקחי הרבנות.

בשלושת החודשים האחרונים, כ-11 מבתי העסק הנתונים תחת פיקוחו של ארגון השגחה פרטית קיבלו קנסות והתראות לפני מתן קנס. ברבנות טוענים שבעלי העסקים עוברים על נהלי אגף הכשרות בכך שהם מציגים נוסח הצהרה המפרטת את הסטנדרטים ההלכתיים בעסק ומיהו הגורם המפקח על כך, אך מבדיקה משפטית עולה כי האכיפה המוגברת כנגד העסקים מתבססת על שינוי הנחיות חד-צדדי שבוצע לאחרונה באגף הכשרות ברבנות הראשית.

במכתב ליועץ המשפטי לממשלה ד”ר אביחי מנדלבליט, על רקע הטענות של השגחה פרטית בדבר הטרדות לא חוקיות מצד פקחי הרבנות, מבקשת עו”ד רעות קלינברגר מהמחלקה המשפטית של ארגון עתים לבחון את חוקיותן של ההנחיות החדשות באגף הכשרות, ואת אופן אכיפתן על השגחה פרטית. בפניה ליועמ”ש נכתב בין היתר כי: “קביעת מחלקת הונאה בכשרות, כי ‘הצגת בית עסק כמושגח או מפוקח לעניין כשרות על ידי גוף בלתי מוסמך מהווה עבירה על החוק גם אם לא מצוינת במפורש המילה כשר מנוגדת לפסיקה מפורשת, ודינה להתבטל…’ במסגרת ההצהרה מוצג מצג אמת בדבר הסטנדרטים ההלכתיים הנהוגים בו, אופן הפיקוח והבהרה מפורשת כי בית העסק המציג הצהרה זו אינו מחזיק בתעודת הכשר, כהגדרתה בחוק.

“לאור ניגוד העניינים המובנה בו מצויים עובדי אגף הכשרות ברבנות הראשית, לא יהא זה מופרך לשער כי מדיניות זו, המכוונת לבתי עסק שבחרו שלא להתקשר אגף הכשרות ברבנות הראשית, עולה כדי התערבות בלתי הוגנת…”.

ח''כ רחל עזריה. צילום: הכנסת
ח”כ רחל עזריה. צילום: הכנסת

בנוסף, פנתה חברת הכנסת רחל עזריה (כולנו) אל היועמ”ש ובקשה את התערבותו בהתקשרות בין הצדדים והסדרת הנושא בהקדם, ומסרה בתגובה: “נראה שהרבנות אינה מכבדת את פסיקת בג”ץ ומחפשת להתעמר בבתי העסק, על אף שהם הקפידו לא לחרוג מהנחיות בית המשפט. זה כבר זמן מה שמלחמות רבות מנוהלות על גב בתי העסק ולדבר אין סוף. אני דורשת מהיועמ”ש לממשלה להתערב בהקדם על מנת לעצור את חלוקת הקנסות”.

ח”כ עזריה עומדת בראש “השדולה לכשרות קהילתית” העוסקת בין היתר במקרים של בעיות מול הרבנות בענייני השגחה וכשרות.

הרב אהרון ליבוביץ, ראש ארגון השגחה פרטית, אמר כי ״הרבנות הראשית, מי שאמורים לדאוג לכשרות בשם המדינה – הם אלה שבפועל פוגעים בה ורומסים אותה, תוך התעלמות בוטה מהחוק. אלה לא קנסות, וצריך להפסיק לקרוא להם ככה. זאת סחיטה באיומים. ברבנות הראשית מוכיחים פעם אחרי פעם שהם מוכנים לעבור כל גבול כדי לשמר בידיהם את מוקדי הכוח. ככה בדיוק הם איבדו את אמון הציבור, והגיע הזמן לשים לזה סוף״.

עו”ד אלעד קפלן, מנהל המחלקה המשפטית בארגון עתים ציין כי: “ההצהרות המוצגות על ידי מסעדות שמקבלות שירותי פיקוח מארגון השגחה פרטית תואמות את הוראות הדין, את תכלית החוק, ואת פסיקת בית המשפט מספטמבר 2017. לפיכך, חלוקת הקנסות, כמו גם התראות לפני מתן קנס על ידי אגף הכשרות, נעשות בניגוד לדין. התנהלות זו מהלכת אימים על בעלי העסקים, ומובילה לפגיעה קשה בפעילותם. פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להבהיר את עמדתו ולהביא למדיניות אכיפה חוקית והוגנת”.

ברבנות הגיבו כי קנסות הושתו על מי שניסה להטעות את הציבור: “יחידת האכיפה ברבנות הראשית פועלת לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות בכל רחבי הארץ. בתוך כך ביצעה היחידה בחודשיים האחרונים מאות ביקורות בעסקים שונים בעלי מצגי כשרות מכל הסוגים וללא הבדלים בין גופי הכשרות השונים. במסגרת הביקורות בבתי עסק אלו מלבד הטעיית הכשרות נמצאו לרוב גם מכשולות הלכתיים וכשרותיים רבים. הרבנות פועלת ותמשיך לפעול על פי חוק, ללא מורא וללא משוא פנים להגנת הציבור מפני הטעייה בתחום הכשרות”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*