מחלבת גל תובעת 375 אלף שקל על נזק שנגרם למטען ימי של רכיבי חלב ושומן צמחי

משרד הבריאות, נטען בתביעה, פסל את כניסת המטען ארצה עקב אי קירור המטען באופן שוטף לאורך המסע הימי. הנתבעות הן חברת ביטוח פולנית, שביטחה אנייה בה הובל המטען וכן את בעלי האנייה ואת חברת השילוח

חברות מחלבת גל ומחלבת גל שיווק (2011), שבבעלותן מחלבת בוטיק בכפר רופין, תובעות 375 אלף שקל מחברת ביטוח הפולנית, שביטחה אנייה בה הובל מטען שלהן וכן את בעלי האנייה ואת חברת השילוח.

בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בחיפה נאמר כי במחצית חודש ספטמבר 2017 הוטען על גבי האנייה מטען של רכיבי חלב ושומן צמחי כשהוא במצב טוב, שלם ותקין. האנייה, שנועדה להוביל את המטען, הגיעה לנמל אשדוד בחלוף כשלושה שבועות, ואולם כאשר נמסר המטען לידי מקבליו או כאשר הועמד לרשותם או בעת שהמטען היה בחזקת הנתבעות או מי מהן, אירע או נתגלה במטען נזק.

משרד הבריאות, נטען בתביעה, פסל את כניסת המטען ארצה עקב אי קירור המטען באופן שוטף לאורך המסע הימי. בתביעה נאמר, כי על פי פניית שמאי מטעם הנתבעות, עולה כי הייתה תקלה בשסתום הוויסות, שגרמה לתקלה במערכת הקירור של המכולה.

לדברי התובעות, חברת הביטוח הפולנית אחראית כלפיה בכך שלא שילמה לה את תגמולי הביטוח כפי שהייתה מחויבת לעשות על פי הפוליסה שהוצאה על ידה. בעניין זה, מצוין בתביעה, כי את הביטוח רכש אמנם הספק, ואולם לאור תנאי המכר, תגמולי הביטוח בגין הנזק נשוא התביעה אמורים להיות משולמים לתובעות (רוכשות המטען). באשר ליתר הנתבעות שבכתב התביעה טוענות התובעות, כי הן אחראיות כלפיה ביחד או בנפרד מאחר שהנזק למטען נגרם כתוצאה מרשלנותן.

ת.א.14474-09-18

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*