מגדנות הבית ואסם עותרים לבטל החלטה של מרכז ההשקעות לבטל למפרע את כתב האישור שניתן למגדנות

עוד נקבע כי על מגדנות להחזיר את מלוא המענק שקיבלה בסך כ-10 מיליון שקל. מגדנות מדגישה כי עמדה בכל תנאי כתב האישור כפי שנקבעו בין הצדדים וכפי ששונו מעת לעת על ידי המנהלת עצמה

בית אסם (מקור: ויקימדיה)
בית אסם (מקור: ויקימדיה)

חברות מגדנות הבית העוסקת בייצור ופיתוח עוגות ודברי מאפה במפעלה ביקנעם וחברת אסם השקעות החברה האם שלה והשותפה במפעל, הגישו עתירה מנהלית להורות על ביטולה של “החלטתה השגויה, הקיצונית, והחריגה” של מנהלת מרכז ההשקעות, במסגרתה הוחלט לבטל למפרע את כתב האישור שניתן למגדנות, ונקבע כי עליה להחזיר את מלוא המענק שקיבלה בסך כ-10 מיליון שקל. לחלופין – ככל שבית המשפט יקבע כי ההחלטה על ביטול כתב האישור עומדת בעינה, אזי הוא מתבקש להורות כי כתב האישור יבוטל ללא החזר מענקים.

בעתירה שהוגשה באמצעות משרד עורכי הדין יעקב שפיגלמן ושות’ נאמר כי מגדנות הנה מפעל יצרני בישראל המעסיק עובדים רבים, וכי ההחלטה לחייב אותה לשאת בתשלום של סכום עתק פוגעת בה פגיעה קשה ובלתי מידתית. לטענת העותרות, ההחלטה האמורה התקבלה בהתבסס על קביעה מוטעית, שרירותית ובלתי מנומקת של מנהלת מרכז ההשקעות (שמה החדש: מנהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה), לפיה מגדנות כביכול לא עמדה בתנאי כתב האישור אשר ניתן לה. זאת, בשל אי עמידתה בתנאי הצלחת ההשקעה שלה בהסבת מפעלה מאחיהוד למפעל אסם ביקנעם.

מגדנות מדגישה, כי עמדה בכל תנאי כתב האישור כפי שנקבעו בין הצדדים וכפי ששונו מעת לעת על ידי המנהלת עצמה. לדברי מגדנות, גם אם צודקת הרשות בקביעתה לפיה היא לא עמדה בתנאי כתב האישור, הרי שהדין העניק לרשות שיקול דעת ומבחר דרכים ואפשרויות בהן היא רשאית לנקוט במקרה כזה. לדברי מגדנות, הרשות נקטה כלפיה בצעד המחמיר והקיצוני ביותר שהחוק מעמיד בידה, וכי בעניינה התקיימו כל השיקולים לקולא האפשריים, ואולם המנהלת כלל לא הביאה אותם בחשבון במסגרת החלטתה, הנשענת על קביעות שגויות לגופן והרחוקה ממתחם הסבירות וההוגנות.

תגובת משרד הכלכלה והתעשייה: “חברת מגדנות הבית קיבלה מענקים מטעם הרשות להשקעות, אך לא עמדה במחויבותה בהתאם. הנושא ידון בבית המשפט”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*