לי-בר קייטרינג עתרה לפסילת זכייתה של חברת סי.אי.פי מבוא חורון במכרז של משרד הביטחון לשירותי הפעלת מטבחים בחיל הים

לי-בר קייטרינג מבקשת לקבוע כי היא זכאית ליהנות מהעדפה, כמשמעותה בהוראות התקנות (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית) ולקבוע כי היא הזוכה במכרז כי הצעתה היא החוקית והזולה ביותר. החברה שזכתה במכרז: אין באפשרותנו להגיב לפני מתן תגובתנו לבית המשפט

צילום דו''צ
צילום דו''צ

חברת לי-בר קייטרינג יפרח מקרית גת הגישה עתירה מנהלית לפסילת זכייתה של חברת סי.אי.פי מבוא חורון (מבושלת) ממודיעין במכרז של משרד הביטחון מינהל ההרכשה לקבלת שירותי הפעלת מטבחים ביחידות חיל הים, הגזרה צפונית. לי-בר קייטרינג מבקשת לקבוע כי היא זכאית ליהנות מהעדפה, כמשמעות המונח בהוראות תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית) ולקבוע כי היא הזוכה במכרז בהיות הצעתה החוקית והזולה ביותר (5.44 מיליון שקל).

[hide for=”!logged”][/hide][hide for=”logged”]


אתר E-FOOD חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות מיידית ובחינם

[/hide]לטענתה, הצעתה של סי.אי.פי איננה עומדת בתנאי הסף למכרז מאחר שהחברה לא הפעילה ב-3 השנים האחרונות אתר קצה אחד לפחות (צה”לי או אזרחי)  אשר בו יוצרו לפחות 1,000 מנות ביום, והאתרים הרלוונטיים אותם הציגה אינם אתרי ייצור אלא אתרי חלוקה. כמו כן, ההפעלה של האתרים הרלוונטיים לא הייתה מלאה אלא חלקית בלבד, ולפיכך היה על במשרד הביטחון לפסול את הצעתה על הסף ולא לדון בה כלל.

תחת זאת החליט מינהל ההרכשה במשרד הביטחון להכריז על הצעתה הפסולה של סי.אי.פי כעל ההצעה הזוכה במכרז, ובכך פגם בהליכי המכרז פגם מהותי היורד לשורשו של הליך מכרזי והפוגע פגיעה אנושה בעקרון השוויון בין משתתפי המכרז.

לדברי העותרת, באמצעות עוה”ד רנטו יאראק ודנה יאראק-זהרוביץ, החלטת במשרד הביטחון מנוגדת לדיני המכרזים ובלתי סבירה באופן קיצוני, ולפיכך הינה בטלה. לטענתה, הצעתה של סי.אי.פי איננה עומדת בתנאי הסף במכרז, ונוכח העובדה כי הצעתה שלה היא הזולה ביותר גם בשים לב לתקנות העדפה ונוכח העובדה לפיה נקבע במכרז כי ההצעה הזולה ביותר העומדת בתנאי המכרז היא הזוכה. בית המשפט המחוזי בתל אביב מתבקש להורות כי הצעת העותרת היא הזוכה במכרז. [hide for=”!logged”][/hide][hide for=”logged”]


אתר E-FOOD חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות מיידית ובחינם

[/hide]

חברת סי.אי.פי (מבושלת): “הנושא נמצא כרגע לפני דיון בבית המשפט. אין באפשרותנו להגיב לפני מתן תגובתנו לבית המשפט”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*