לונדון מיניסטור מסעדנות הגישה ייצוגית נגד עיריית תל אביב בטענה לגביית אגרת שילוט ביתר

המבקשת מציינת כי בהתאם לממדי השלטים שהיא מחזיקה, העירייה גבתה ביתר סכום כולל של 22.49 שקל במכפלת מספר השלטים המוצבים בשטח שיפוטה של העירייה, וכי מדובר במאות אלפי שקלים הנגבים שלא כדין מציבור העוסקים

לונדון מיניסטור תל אביב. צילום: Sambach ויקימדיה
לונדון מיניסטור תל אביב. צילום: Sambach ויקימדיה

חברת לונדון מיניסטור מסעדנות הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד עיריית תל אביב, בהיקף מצרפי מוערך של 752 אלף שקל. זאת בטענה לגביית אגרת שילוט ביתר בחוסר סמכות, ובניגוד גמור להוראות החוק העזר לשילוט וחוק העזר להצמדה למדד. בבקשה נאמר, כי המבקשת מפעילה מסעדה במרכז המסחרי לונדון מיניסטורס שבפינת הרחובות שאול המלך ואבן גבירול בתל אביב, ואגב הפעלתה היא מחזיקה חמישה שלטי פרסום בתחום המסעדה.

לדברי המבקשת, העירייה הנפיקה לה במחצית חודש דצמבר אשתקד הודעת תשלום בעבור חידוש רישיון השילוט לשנת 2018 והיא שילמה לה סך של 3,202 שקל. ואולם מבדיקה שערכה עולה כי העירייה גובה אגרת שילוט שלא מכוח הוראות חוק העזר לשילוט וחוק העזר להצמדה.

המבקשת מציינת, כי בהתאם לממדי השלטים שהיא מחזיקה, העירייה גבתה ביתר סכום כולל של 22.49 שקל במכפלת מספר השלטים המוצבים בשטח שיפוטה של העירייה, וכי מדובר במאות אלפי שקלים הנגבים שלא כדין מציבור העוסקים. זאת, תוך שהעירייה מעשירה את קופתה שלא כדין מכיסי ציבור העוסקים ו/או כל אדם אחר ששילם לה אגרת שילוט.

בבקשה נאמר, כי על העירייה מוטלת החובה לגבות את אגרת השילוט כאשר היא מוצמדת למדד המחירים לצרכן, בהתאם להוראת חוק העזר לשילוט וחוק הצמדה. בית המשפט מתבקש להורות לעירייה לחדול מהתנהלותה הפסולה ולהשיב לציבור העוסקים את הכספים שנגבו ביתר בגין אגרת השילוט.

המבקשת מעריכה את מספרם של חברי הקבוצה המיוצגת בכ-100 אלף עוסקים שנגבו מהם אגרות שילוט ביתר במהלך השנתיים האחרונות, ואת סכומי האגרות המצרפיים בסך של 752 אלף שקל.

תגובת עיריית ת”א-יפו: “התביעה התקבלה. העירייה תלמד אותה ותגיב בהתאם”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*