לוי יצחק יזמות ונדלן מבקשת לאכוף חוזה מכר בינה לבין מצות אביב על קרקע המפעל בבני ברק

ממצות אביב נמסר: ממצות אביב נמסר: מדובר בתביעה מופרכת ומשוללת כל יסוד. חברת יצחק לוי הפרה את הסכם המכר הפרה יסודית כאשר שילמה תשלום ראשון בשיעור של כ-10% משוי העסקה ולא שילמה כל תשלום נוסף, למרות שהייתה צריכה לשלם 80% משווי העסקה עוד ב-2015. חברת לוי הודתה כי אין ביכולתה לעמוד בתנאי ההסכם. מצות אביב תגיש בקרוב תשובה לבקשה

מפעל מצות אביב. צילום מסך גוגל
שטח המריבה. מפעל מצות אביב בבני ברק. צילום מסך גוגל

חברת לוי יצחק יזמות ונדלן, הפועלת בתחום היזמות במקרקעין, מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב לאכוף את חוזה המכר בינה לבין חברת מצות אביב מבני ברק. זאת, כך שיתאפשר לה להשלים את תשלומי יתרת התמורה בסך של 30.5 מיליון שקלים תוך 90 יום ממועד מתן פסק הדין בתביעתה זו, וכן תוך השלמה ביחס למועד פינוי המקרקעין ומסירת החזקה בהם על ידי חברת מצות אביב.

לוי יצחק יזמות ונדלן מבקשת עוד להצהיר, כי ביטול ההסכם על ידי חברת מצות אביב נעשה שלא כדין, ולהורות ללשכת רישום המקרקעין לרשום לטובתה הערת אזהרה על זכויותיה של מצות אביב במקרקעין בגין הסכם המכר.

בתביעה נאמר, כי בראשית חודש פברואר 2015 נחתם הסכם בין הצדדים לפיו רוכשת התובעת מהנתבעת את זכויות הבעלות במקרקעין שברחוב ז’בוטינסקי בבני ברק, עליהם בנוי ופועל מפעל מצות אביב. לדברי התובעת, אין המדובר בעסקת מכר סטנדרטית, אלא בעסקה הטומנת בחובה הסכמה לייזום תב”ע מתוקנת למגורים על ידה, תוך התחייבותה לשלם תמורה גבוהה בסך של 34 מיליון שקלים בגין הזכויות. עד היום, נאמר בתביעה, שילמה התובעת על חשבון הסכם המכר סך של 4 מיליון שקלים, כאשר הצדדים דוחים בהסכמה את המועדים הקבועים לתשלום התמורה בהסכם מסיבות שונות.

בתביעה נטען, כי התובעת פעלה לאישורה של התב”ע המשביחה והביאה הלכה למעשה להחלטת הוועדה המקומית על הפקדת התב”ע במסגרתה יאושרו 69 יחידות דיור. לדברי התובעת, מדובר בהשבחת שווי קרקע בשווי מוערך של לכל הפחות 8 מיליון שקלים.

לטענתה, במהלך שנת 2017 נודע לה כי חברת מצות אביב כשלה מלהשיג מקרקעין חלופיים להעברת מפעל המצות שלה מן המקרקעין, כך שהיא אינה יכולה לעמוד במועד מסירת החזקה עליו התחייבה בהסכם המכר.

לדברי התובעת, חברת מצות אביב שינתה את דרכיה והחל מאותה העת החליטה לטעון כלפיה להפרתו היסודית של הסכם המכר וביטולו של ההסכם עקב כך. החברה אף “תיבלה” את מכתביה באיומים בדבר תביעה בגין נזקים נטענים ומופרכים בגין ההפרה הנטענת של הסכם המכר, על מנת להרתיע אותה מלעמוד על זכויותיה.

עוד טוענת התובעת, באמצעות עוה”ד שחר הררי ועודד פלג, כי מצות אביב מנעה את רישומה של הערת אזהרה לטובתה, וכי במחצית חודש אפריל השנה התברר כי בעלי מצות אביב, דוד וולף, אינו מעוניין בקיום הסכם המכר מסיבות השמורות עמו. בין היתר הוא טען לעליית שווי המקרקעין במהלך התקופה וכי מציעים לו סכומים בסך של 45 מיליון שקלים, דבר המעלה חשש לפיו בכוונתו לכרות עסקה עם צד ג’ כלשהו, על אף שהסכם המכר עמה לא בוטל כדין.

בית המשפט מתבקש להורות על אכיפת הסכם המכר כך שיתאפשר לתובעת להשלים את תשלום מלוא התמורה תוך 90 ימים ממועד מתן פסק הדין בתביעתה.

ממצות אביב נמסר: “מדובר בתביעה מופרכת ומשוללת כל יסוד. חברת יצחק לוי הפרה את הסכם המכר הפרה יסודית כאשר שילמה תשלום ראשון בשיעור של כ-10% משוי העסקה ולא שילמה כל תשלום נוסף למרות שהייתה צריכה לשלם 80% משווי העסקה עוד בשנת 2015. חברת לוי ניסתה להביא משקיע שייכנס בנעליה – ניסיונה לא צלח. חברת לוי הודתה כי אין ביכולתה לעמוד בתנאי ההסכם, ביקשה לשנותו ומשסורבה כתבה למצות אביב  ב-14 במאי 2017: ‘אם עד 31.08.17 לא יועבר הסכום הנ”ל או לא ייחתם הנספח לחוזה מכל סיבה שהיא, תתבטל עסקת הרכישה מרצון ומצות אביב יהיו רשאים למכור הנכס למי שיחפצו’. מצות אביב תגיש בקרוב תשובה לבקשה”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*