כוח לעובדים מבקש מבית הדין האזורי לעבודה להורות להנהלת מפעל מילועוף להשיב לעבודה שני חברי ועד שהושעו

לדברי ארגון העובדים, סבי עמאר מוביל את מאבקם של השוחטים המאוגדים בארגון להכרה, להסדרת תנאי עבודתם בהסכם קיבוצי, וכי הרחקתם שני העובדים ממערך השחיטה מותירה את השוחטים ללא נציגי הוועד בו בחרו, ולמעשה מחסלת בפועל ופוגעת במאבקם. תגובת מילועוף: נגד שני העובדים הנזכרים בכתבה הוגשו תלונות על ביצוע עבירות פליליות

הפגנה במילועוף
הפגנה במילועוף

ארגון כוח לעובדים פנה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בבקשה להורות להנהלת מפעל מילועוף להשיב לאלתר לעבודה את שני העובדים המושעים, שהם יו”ר ועד השוחטים סבי עמאר וחבר הוועד גיל דאנה, תוך השבת מלוא משכורותיהם והשלמת זכויותיהם החל ממועד השעייתם ב-16 במאי 2017. עוד מתבקש בית הדין להורות על ביטול החלטת ההנהלה לעניין השעייתם של עמאר ודאנה והעברת עניינם לוועדת משמעות, וזאת, בין היתר, מחמת פגמים שבשורש ההחלטה וחוסר סמכות.

לדברי כוח לעובדים, סבי עמאר מוביל את מאבקם של השוחטים המאוגדים בארגון להכרה, להסדרה ולעיגון תנאי עבודתם בהסכם קיבוצי, וכי הרחקתם של עמאר ודאנה ממערך השחיטה מותירה את השוחטים ללא נציגי הוועד בו בחרו, ולמעשה מחסלת בפועל ופוגעת במאבק השוחטים להשגת זכויותיהם.

לטענת ארגון העובדים, המדובר בפגיעה מתוחכמת ביותר בהתארגנות, שכן היא נעשית כביכול כהפעלה פורמלית גרידא של הוראות תקנון המשמעת, שהוא חלק מההסכם הקיבוצי שבין ההסתדרות למפעל מילועוף, בו מועסקים 700 עובדים.

נטען בבקשה, כי מדובר בהליך פגום ולקוי משורשו, שנעשה ללא סמכות וללא תשתית נכונה וראויה ואף לא בהתאם לכללים שההנהלה מתיימרת לטעון לחלותם. לדברי כוח לעובדים, על רקע הנסיבות ושאיפתה הגלויה של מילועוף לחסל את התאגדותם האפקטיבית של השוחטים בכוח לעובדים, ניכר כי המדובר במעשה שהוא מסווה לשיקולים זרים, בלתי ענייניים ומפלים, ואשר תכליתו האמתית היא פגיעה בהתארגנות ובחברי הוועד.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עו”ד זאב שצקי, נאמר כי נגד סבי עמאר יו”ר הוועד הוגשה תחילה תלונה על הטרדה מינית, וכי הוא הכחיש את המעשה ואת האשמה, ואולם משהתברר כי מסלול ההטרדה המינית אינו מניב את המבוקש לעניין הרחקתו והכפשתו, הוגשו נגדו שתי תלונות למשטרה בחשד למעשה מגונה, ואילו נגד חבר הוועד  גיל דאנה הוגשה תלונה בחשד לאיומים.

לטענת כוח לעובדים, ההסכם הקיבוצי במפעל מילועוף אינו חל על השוחטים וזו גם עמדת הנהלה, ולפיכך אין בסמכותה לקיים את ההליך כפי שננקט, ואין לה שום מקור חוקי לביצוע ההשעיה ועוד במחצית משכורת. בנוסף, מילועוף לא נהגה לפי האמור בתקנון לא לגבי מתכונת ההליך ולא לגבי קבלת ההחלטה על השעייה.

לסיכום נטען, כי הנסיבות והרקע מורים על שיקול זר, חסר תום לב, וניסיון נוסף מצד מילועוף להביא לחיסולה של התאגדות אפקטיבית תחת כוח לעובדים. לדברי הארגון, מדובר בהתארגנות ראשונית הנאבקת על קיומה כבר למעלה משנתיים, והתארגנות כזאת לא הייתה מחזיקה מעמד אלמלא דמותו רבת ההשפעה והמיוחדת של סבי עמאר ועמו ועד העובדים אשר שדאנה חבר בו.

לטענת כוח לעובדים הרחקתם של השניים פירושה הסרת המגן הארגוני מציבור עובדים מוחלש זה, והפגיעה בהתארגנות עלולה להיות אנושה, ומאבקם הנחוש של העובדים לקידום ענייניהם עלול להיפגע באופן בלתי הפיך. אשר על כן יש לבטל את החלטת ההשעיה ולהשיב מיידית את עמר ודאנה לתפקידיהם תוך השלמת זכויותיהם ומשכורתם שנפגעה, ומבלי להעביר את עניינם לועדת המשמעת.

ממילועוף נמסר בתגובה: ״כנגד שני העובדים הנזכרים בכתבה הוגשו תלונות על ביצוע עבירות פליליות חמורות ואלו נמצאות בבירור רשויות החוק והאכיפה. חברת מילועוף לא תסבול שום סוג של אלימות ועבריינות ועל כן העובדים הושעו כדין עד לתום הבדיקה האמורה ומיצוי ההליכים המשמעתיים בעניינם״.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*