יקב תשבי תובע 1.7 מיליון שקל מהמועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה ודורש לחבר אותו למערכת הביוב העירונית

על פי לפי התביעה, חרף חלוף הזמן מהמועד בו הצהירה המועצה המקומית לראשונה כי מתחם היקב הוא בעל פוטנציאל חיבור לתשתיות המים והביוב הציבוריות, וכי בכוונתה לבצע עבודות פיתוח נרחבות במערכות אלו - עד היום לא בוצעו או לא הושלמו העבודות להקמת תשתית ביוב למתחם אשר לא חובר למערכת הביוב של המועצה. לטענת יקבי הברון, נגרמים לו נזקים כספיים ניכרים בשל העיכוב

יקב תשבי. מתוך אתר היקב

המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה נתבעת לשלם ליקבי הברון (יקב תשבי) מזכרון יעקב 1.7 מיליון שקל, ובנוסף לחבר את היקב למערכת הביוב המוניציפלית בתחומה.

על פי יקבי הברון, הסעד הכספי הנתבע על ידה הינו בגין ההפרש שבין הסכומים ששולמו על ידה בפועל לצורך פינוי השפכים ממתחם היקב בשבע השנים האחרונות, לבין סכום האגרה אשר היה עליה לשלם, ככל שהמועצה המקומית הייתה פועלת לחיבורה למערכת הביוב שבתחומה.

בכתב התביעה שהוגש לבית משפט השלום בחדרה נאמר כי על אף שהיקב נשא בתשלום היטלי מים וביוב כבר בשנת 2014, הוא אינו מחובר למערכות המים והביוב המוניציפליות וממשיך בהזרמת השפכים המופקים ממנו למיכלי אגירה. כתוצאה מכך, הוא נאלץ לשאת בתשלומים רבים הכרוכים בפינוי השפכים מהמתחם והובלתם למכוני טיהור שפכים.

בתביעה נטען כי תשלומים אלו גבוהים בהרבה מהתשלומים בהם היה על היקב לשאת ככל שהיה מחובר למערכת הביוב המוניציפלית.

לפי יקב הברון, חרף חלוף הזמן מהמועד בו הצהירה המועצה המקומית לראשונה כי מתחם היקב הינו בעל פוטנציאל חיבור לתשתיות המים והביוב הציבוריות, וכי בכוונתה לבצע עבודות פיתוח נרחבות במערכות אלו העתידות לשרת את מתחם היקב – עד היום לא בוצעו או לא הושלמו העבודות להקמת תשתית ביוב שנועדה לשרת את המתחם אשר לא חובר למערכת הביוב של המועצה.

לדברי יקב הברון, בהנפקת דרישת התשלום להיטלי פיתוח וגביית היטל ביוב, כמו גם במכתבי המועצה המקומית גלומה ומקופלת התחייבות ברורה ומפורשת מצד המועצה כי תפעל לחיבור היקב למערכות המוניציפליות שלה, וכי מלכתחילה לא היה בידי המועצה לגבות את ההיטל האמור מבלי שתוקם מערכת ביוב המשרתת את היקב.

לטענת יקבי הברון, נגרמים לה נזקים כספיים ניכרים בשל העיכוב בחיבורה למערכת הביוב הציבורית, וכל פניותיה למועצה בעניין לא נענו והלכה למעשה, חרף הבטחותיה, היקב לא חובר עד היום למערכת הביוב המוניציפלית, ואף לא הוקמה מערכת ביוב שנועדה לשמש אותו.

תגובת המועצה:

ממועצה מקומית בנימינה גבעת עדה נמסר בתגובה: “המועצה סבורה כי מדובר בתביעה חסרת בסיס שיש להצטער על הגשתה והמועצה תגיב כמקובל בבית המשפט”.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*