יקב הכורמים מבקש להורות על ביטול העיצומים בסך 1.2 מיליון שקל שהוטלו עליו לפי הוראות חוק חומרים מסוכנים

לטענת היקב, הליקויים הללו תוקנו עד 2019 לשביעות רצונו של המשרד להגנת הסביבה ובעקבות ממצאי הביקורת פוטר אחראי הרעלים הקודם ביקב. תגובת המשרד להגנת הסביבה: הטענות המועלות על ידי החברה בעתירה כבר נשמעו, נבחנו ונדחו

יקב הכורמים ממעלה אדומים, בבעלות משפחת שור, מבקש מבית המשפט להורות על ביטול העיצומים הכספיים בסכום מצטבר של 1.2 מיליון שקלים שהוטלו עליו לפי הוראות חוק החומרים המסוכנים על ידי המשרד להגנת הסביבה בגין הפרות נטענות של תנאים בהיתר הרעלים.

בעתירה נאמר כי ההפרות להן טוען המשרד נתגלו במסגרת מספר סיורים שבוצעו ביקב בין השנים 2017-2018 ואשר עיקרן בליקויים בעניינים טכניים בעיקרם בין היתר: שילוט, פנקס רעלים ונהלים.

לטענת יקב הכורמים, הליקויים הללו תוקנו עד לשנת 2019 לשביעות רצונו של המשרד ובעקבות ממצאי הביקורת פוטר אחראי הרעלים הקודם ביקב. בנסיבות אלו דרישת התשלום אינה אלא בגדר “פוסט מורטם” ומתייחסת לליקויים שתוקנו לפני מספר שנים.

לטענת היקב החלטת המשרד לאיכות הסביבה לוקה בשורה של פגמים מהותיים והינה שגויה עובדתית ומשפטית כאחד, שרירותית לחלוטין, נגועה בחוסר סבירות ואינה מידתית באופן קיצוני בעיקר בשים לב לאופי ההפרות הנטענות, ולשיעורו הניכר של העיצום הכספי.

תגובת המשרד להגנת הסביבה:

“הטענות המועלות על ידי החברה בעתירה כבר נשמעו, נבחנו ונדחו. על החברה הוטל עיצום כספי בשל הפרות משמעותיות של היתר הרעלים, שלא טופלו ולא תוקנו תקופה ארוכה, וגרמו לסיכונים בריאותיים וסביבתיים. בניגוד לדבריה, החברה לא תיקנה את כל הליקויים גם לאחר שנודע לה על הכוונה להטיל עליה עיצום כספי. תשובת המשרד לעתירה תועבר לבית המשפט באמצעות הפרקליטות.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*