יקב דלתא ערער על החלטת רשם סימני המסחר המקבלת את התנגדות יקב דלתון לבקשתו לרישום סימן המסחר DELTA

יהודה כמיסה, מיסד ויינן יקב דלתא: אנו סבורים, בכל הכבוד, כי סגנית הרשם טעתה. נלמד את ההחלטה וניערך לקראת הגשת הערעור. אנו משוכנעים שבסופו של דבר תידחה התנגדותו של יקב דלתון

יקב דלתא הגיש ערעור על החלטת רשם סימני המסחר המקבלת את התנגדות יקב דלתון לבקשת יקב דלתא לרישום סימן המסחר DELTA.

לוגו יקב דלתא צילום: דף פייסבוק

בערעור נאמר כי התנגדות הרשם התקבלה בעילה של התחרות בלתי הוגנת לאחר שסבר כי לשם יקב דלתון מידה גבוהה של מוניטין, קיים דמיון מטעה בין סימן המסחר DELTA לבין סימן המסחר של יקב דלתון, וכי יקב דלתא פעלה בחוסר תום לב.

לטענת יקב דלתא נפלו שגיאות משפטיות חמורות ויסודיות בהחלטת הרשם, וכי הלה לא יישם הלכה פסוקה מחייבת של בית המשפט העיון, שגה באפיון המבחנים המשפטיים שיש ליישם, ושגה ביישום מבחנים אלה. שגיאות אלה נטען בערעור הביאו באופן ישיר לעיוות דין חמור.

לדברי יקב דלתא החלטת הרשם לוקה לכל הפחות בארבע שגיאות יסוד עיקריות כדלקמן:

א. הרשם לא יישם הלכה מחייבת של בית המשפט העליון לפיה הסימן DALTON הינו סימן מסחר חלש אשר יזכה אך ורק להיקף הגנה צר ומצומצם.

לוגו יקב דלתון צילום: ויקימדיה

ב. הרשם שגה בכל הנוגע לנסיבות ולתנאים להפעלת העילה של התחרות בלתי הוגנת ובכל הנוגע ליישום המבחנים לקיום העילה כפי שנקבעו על ידי בית המשפט העליון.

ג. הרשם שגה בעת יישום המבחן המשולש לקביעת דמיון מטעה, בין היתר בכך שלא נתן משקל לשוני הרעיוני בין סימני המסחר כנדרש על פי החלטות בית המשפט העליון.

ד. הרשם לא יישם את ההלכה המחייבת של בית המשפט העליון בכל הנוגע לעוצמת חוסר תום הלב הנדרשת בעילה של התחרות בלתי הוגנת, וכן לאופן הסקת קיומו של חוסר תום לב כזה.

בהתייחס לנימוק של הרשם לפיו שני היקבים מצויים בסמוך למושב דלתון טוען יקב דלתא כי מדובר בנימוק חסר כל הגיון או צדק, וכי הרשם ציין בצדק כי קיימים יקבים רבים באותו מקום. בוודאי שאין הצדקה להעניש את יקב דלתא ועוד לקבוע כי פעל בחוסר תום לב מעצם היותו ממוקם בצד יקבים אחרים במקום מסוים.

עוד נטען בערעור כי דרישת הרשם כי כל נימוקי יקב דלתון לבחירת האות יוונית דלתא יופיעו על גבי הבקבוק שלה, הינה חסרת הגיון ובלתי סבירה בעליל. עוד טוען יקב דלתא כי הלוגו שלו אינו דומה בשום דבר לסימן המסחר של יקב דלתון.

יקב דלתא מדגיש כי הוא מתרעם על קביעתו חסרת הבסיס של הרשם בכל הנוגע לחוסר תום ליבה, אשר עליה ביסס את החלטתו ואשר בלעדיה אין להחלטתו כלל וכלל על מה שתסמוך.

אשר על כן מתבקש בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כערכאת ערעור על החלטות רשם סימני המסחר, להורות על ביטול ההחלטה, ועל אישור רישום סימן המסחר DELTA של יקב דלתא.

יהודה כמיסה, מיסד ויינן יקב דלתא מסר: “אנו סבורים, בכל הכבוד, כי סגנית הרשם טעתה. אנו נלמד את ההחלטה וניערך לקראת הגשת הערעור. אנו משוכנעים שבסופו של דבר תידחה התנגדותו של יקב דלתון”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*