יקבי כרמל הגישה תביעת קניין רוחני נגד יקב טפרברג בטענה להפרת הסכם בנוגע לשימוש בדמות המרגלים

לטענת יקבי כרמל, בשנת 1925 נכרת הסכם בינה לבין סבו של  מרדכי טפרברג, בעלי יקב טפרברג, המסדיר את השימוש של הצדדים בדמות המרגלים, בעקבות המחלוקת שנתגלעה בין הצדדים בנוגע לשימוש בדמות זו. עתה טוענים ביקבי כרמל כי ההסכם הופר. מיקב טפרברג נמסר: זו אינה הפעם הראשונה שיקבי כרמל בוחרים להתנהל בצורה שכזו

המרגלים והאשכול של יקבי כרמל. צילום: רפי דלויה

יקבי כרמל הגישה תביעת קניין רוחני כנגד יקב טפרברג מקיבוץ צרעה בטענה להפרת הסכם בנוגע לשימוש בדמות המרגלים המתנוססת על יינות כרמל. בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בירושלים נאמר כי כל יינות כרמל נושאים באופן בולט דמות של שני אנשים הנושאים יחד אשכול ענבים גדול ממדים, על פי סיפור 12 המרגלים המקראי אשר נשלחו על ידי משה מהמדבר לתור את הארץ וחזרו עם אשכול ענבים שכרתו בנחל אשכול, ואשר היה גדול עד כדי כך ששניים היו צריכים לשאת אותו על מוט.

הדמות המתנוססת על יינות כרמל, נאמר בכתב התביעה, קרויה בפי כל “דמות המרגלים”, וכי יינות כרמל עושה שימוש בדמות האמורה ברציפות זה יותר מ-100 שנה, וסימון דמות זו באופן בולט הפך לשם דבר המזוהה עימה באופן ברור.

לדברי יקבי כרמל, בשנת 1925 נכרת הסכם בינה לבין סבו של  מרדכי טפרברג, בעלי יקב טפרברג, המסדיר את השימוש של הצדדים בדמות המרגלים. זאת, בעקבות המחלוקת שנתגלעה בין הצדדים בנוגע לשימוש בדמות המרגלים, כאשר סבו של מרדכי טפרברג טען כי הוא משתמש בדמות המרגלים אף שלא רשם אותה על שמו כסימן מסחר, ואף הגיש התנגדות בשנת 1925 לרישום דמות המרגלים כסימן מסחר ע”ש כרמל.

כרמל, מצוין בכתב התביעה, הסכימה לכך שיירשם על שם סבו של טפרברג סימן מסחר לגבי דמות המרגלים בעיצוב ספציפי, וכי הוא יוכל להשתמש בדמות האמורה בגבולות ישראל, סוריה, ומצרים בלבד תוך ציון שמו על כל הסחורות הנמכרות על ידו.

ואולם במהלך שנת 2022 התברר ליינות כרמל כי למרות ההתחייבות הברורה של הסב כי ייעשה שימוש בדמות מרגלי טפרברג אך ורק בישראל, סוריה, ומצרים, ייצא יקב טפרברג יינות הנושאים את דמות מרגלי טפרברג גם לחו”ל תוך הפרה של ההסכם בין הצדדים, וממילא הפרה בוטה של זכויות יינות כרמל בסימן דמות המרגלים.

בתביעה מצוין, כי מכירת סדרת יינות אפרת של יקב טפרברג בחו”ל הנושאות איור של דמות המרגלים בעיצוב ספציפי (“דמות מרגלי טפרברג”) נעשתה לא רק באמצעות מסחר מקוון אלא גם בחנויות בחו”ל.

לדברי יקבי כרמל, הטענה של יקב טפרברג לפיה חדלה מלמכור יינות מפירים בחו”ל אינה אמת ואין לה אחיזה במציאות, שכן למיטב ידיעתה היינות המפרים נמכרים בחו”ל עד היום ויקב טפרברג עומד בסירובו למסור מידע ונתונים כלשהם על היקף המכירות.

לטענת יקבי כרמל, הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרות ההסכם על ידי יקב טפרברג מתבטאים בראש ובראשונה בפגיעה בשווקים בחו”ל ובמעשי הטעיה הנעשים בישראל, וכי מכירת יינות המיוצאים מישראל בניגוד להסכם מהווים אף הפרת סימני המסחר שלה ופגיעה בקניינה הרוחני. יקבי כרמל מציינת כי הגישה לרשם סימני המסחר בקשה למחיקת סימן טפרברג החדש, לאחר שהתברר לה כי סימן טפרברג הישן נמחק מפנקס סימני המסחר אך נרשם שוב על שם יקב טפרברג על בסיס ובזכות רישומו של סימנה הישן, תוך הסתרת עובדות ומסירת נתונים לא מדויקים לבוחני רשות סימני המסחר.

בית המשפט מבקש להצהיר כי ההסכם שנכרת בין יקבי כרמל לבין סבו של מרדכי טפרברג בוטל כדין על ידי יקבי כרמל ואינו בתוקף עוד על כל המשתמע מכך. זאת, עקב הפרה יסודית של הוראותיו והתנערות יקב טפרברג מן ההסכם. בנוסף מתבקש בית המשפט לחייב את יקב טפרברג לפצות את יקבי כרמל בגין הפרת ההסכם בסך של 500 אלף שקל וכן לאסור בצו מניעה על יקב טפרברג מלעשות שימוש בדמות מרגלי טפרברג או כל דמות אחרת הדומה לסימני דמות המרגלים של יקבי כרמל.

מיקב טפרברג נמסר: “זו אינה הפעם הראשונה שיקבי כרמל בוחרים להתנהל בצורה שכזו. עורכי הדין יהודה נויבואר וחמוטל נירן ממשרד ארליך נויבואר ומלצר יגיבו בעניין התביעה בבית המשפט”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*