יצוגית נגד רשתות שיווק בטענה להפקעת מחירה של חמאה רגילה מיובאת

נאמר בבקשה כי גם היום, לאחר המועד שבו הודיע משרד החקלאות כי הוא עתיד לאכוף את האיסור על מכירה במחיר העולה על המחיר המפוקח - ממשיכות רשתות השיווק למכור חמאה רגילה מיובאת במחיר הגבוה משמעותית מהמחיר שבצו הפיקוח

בקשה לאישור תביעה יצוגית הוגשה כנגד מספר רשתות שיווק בטענה להפקעת מחירה של חמאה רגילה מיובאת. בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נאמר כי מחירה של חמאה רגילה הוא מחיר מפוקח וכי נכון להיום עומד המחיר המרבי ל-100 גרם חמאה רגילה על הסך של 3.94 שקלים.

בראשית חודש מרץ, נאמר בבקשה, פרסם המפקח על המחירים את עמדתו לפיה נוכח השינוי שחל במאפייני שוק החמאה וכניסתה של החמאה המיובאת למסחר בהיקפים נרחבים, יש לראות בחמאה מיובאת כ”מוצר דומה” לחמאה מקומית וכי החל מחודש מאי הוא יבצע אכיפה של הוראות הדין. אולם, נטען בבקשה, כי הודעת המפקח לא הביאה את רשתות השיווק לשנות מהתנהלותן והן המשיכו למכור חמאה רגילה המיובאת על ידן במחיר העולה על המחיר המפוקח. זאת, הגם שצו הפיקוח אינו מצמצם את תחולתו רק לחמאה תוצרת ישראל או לחמאה שאינה מיובאת והוא חל על כל חמאה רגילה שהיא.

חמאה מיובאת
חמאה מיובאת

יתרה מכך, נאמר בבקשה – גם היום, לאחר המועד שבו הודיע משרד החקלאות כי הוא עתיד לאכוף את האיסור על מכירה במחיר העולה על המחיר המפוקח – ממשיכות רשתות השיווק למכור חמאה רגילה מיובאת במחיר הגבוה משמעותית מהמחיר שבצו הפיקוח.

לדברי המבקש, עו”ד עמית גנסין, ספק רב אם יכולה לעמוד לרשתות השיווק הגנה כלשהי בקשר לגביית מחיר העולה על המחיר הקבוע בצו הפיקוח, אלא שאפילו אם הייתה יכולה לעמוד להן הגנה כאמור, אין היא יכולה לחול החל מחודש מרץ לכל המאוחר, המועד בו פורסמה הודעתו של המפקח על המחירים.

בבקשה מצוין, כי על פ נתונים שפורסמו על ידי הרגולטור, כמות החמאה המיובאת בחודש ינואר השנה הייתה כמעט זהה לכמות החמאה שבייצור המקומי, ועל פי הסקירה של הרגולטור, המרווח הכספי שנותר בידי רשתות השיווק ממכירתה של חמאה רגילה מיובאת גדול פי 6 ממכירתה של חמאה רגילה בייצור מקומי.

הדבר, נאמר בבקשה, מסביר את נטייתן של רשתות השיווק לפנות עוד ועוד שטחי מדף לטובת מכירתה של חמאה רגילה מיובאת על חשבון חמאה רגילה בייצור מקומי, וזאת תוך ניצול אי הבהירות הרגולטורי ולשם גריפת רווחי עתק על חשבון הציבור.

עקב כך, טוען המבקש, בשנתיים האחרונות צרכן ישראלי ממוצע אשר יבקש לנצל את זכותו לרכוש חמאה רגילה בייצור מקומי, סביר מאוד כי לא ימצא מוצר זה במדפיהן של רשתות השיווק.

בנוסף לפיצוי הצרכנים בגין הנזק הממוני והלא ממוני שנגרם להם כתוצאה מהתנהלותן של רשתות השיווק, מתבקש בית המשפט לאסור עליהן בצו מניעה לגבות בעבור חמאה רגילה מיובאת מחיר העולה על המחיר הקבוע בצו הפיקוח.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*