ייצוגית נגד תנובה: מסמנת את תפוגת מוצרי החלב ב”לשימוש עד” ולא ב”עדיף להשתמש לפני”

בבקשה נאמר, כי על פי התקן, סימון "עדיף להשתמש לפני" הוא סימון ברירת המחדל, המסמן שעד לתאריך זה שומר המוצר על תכונותיו והצרכן יכול להמשיך ולצרוך את המוצר לאחר התאריך לפי שיקול דעתו ולפי טעמו. מנגד, כאשר מדובר במוצר שהוא רגיש מאוד לקלקול חיידקי ועל כן עלול לאחר תקופה קצרה להוות סכנה מידית לבריאות בני אדם, אזי החובה היא לסמנו "לשימוש עד" כתאריך אחרון לשימוש

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד תנובה בטענה לפיה היא מסמנת את מוצרי החלב המיוצרים או משווקים על ידה בסימון: “לשימוש עד…”, כאשר הסימון הנכון לנוכח תכונות מוצרי החלב ובהתאם לתקן הוא “עדיף להשתמש לפני”.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נאמר, כי התקן הישראלי הרשמי – סימון מזון ארוז מראש – קובע שתי אפשרויות סימון ביחס לתאריך העתידי הרשום על המוצר. סימון איכות: “עדיף להשתמש לפני” התאריך, או סימון בטיחות: “לשימוש עד” התאריך.

בבקשה נאמר, כי סימון “עדיף להשתמש לפני” הוא סימון ברירת המחדל, המסמן שעד לתאריך זה שומר המוצר על תכונותיו והצרכן יכול להמשיך ולצרוך את המוצר לאחר התאריך לפי שיקול דעתו ולפי טעמו. מנגד, כאשר מדובר במוצר שהוא רגיש מאוד לקלקול חיידקי ועל כן עלול לאחר תקופה קצרה להוות סכנה מידית לבריאות בני אדם, אזי החובה היא לסמנו “לשימוש עד” כתאריך אחרון לשימוש.

לדברי המבקשים, נחום וינקר ודוד פלדבאום, רגישות גבוהה לקלקול מיקרוביאלי יחד עם סכנה לבריאות הם תנאי כפול שחייב להתקיים כדי לסמן “לשימוש עד”.

בקשה נאמר, כי ד”ר רוני שפירא, ראש המכון לביוכימיה ומדעי המזון והתזונה באוניברסיטה העברית, שהגיש חוות דעת מטעם תנובה בהליך אחר של אישור תביעה ייצוגית בסוגיית מוצרי החלב שהושארו ללא קירור משך מספר שעות, קבע כי במוצרי החלב אין כל סכנה לבריאות.

לדברי המבקשים, לחוות דעת זו משקל נכבד, משום שלמומחה הייתה נגישות לכל המידע על אודות חומרי הגלם, תהליכי הייצור ומאפייניהם, רמת הניקיון והסניטציה ויתר התנאים הפיזיים והטכנולוגיים של מערכי הייצור השיווק של תנובה. מכאן, לנוכח תכונותיהם של מוצרי החלב ובהתאם לעמדתה של תנובה, הסימון הנכון כפי שנקבע בתקן הינו “עדיף להשתמש לפני…” ולא כפי שסומן על ידה.

המבקשים טוענים, באמצעות עוה”ד ניצן שמואלי ואריאל גיז, כי תנובה הפרה את הוראות התקן לגבי סימון התאריך לפי עמדתה שלה, ומבקשים מבית המשפט להורות לתנובה לתקן את סימון התאריך לגבי כל מוצר ומוצר, כאשר הסימון הנכון לגביו הוא “עדיף להשתמש לפני”. בנוסף הם מבקשים להורות לתנובה לפצות את לקוחותיה בגין נזק לא ממוני וממוני. בשלב זה,, מציינים המבקשים, כי הנזק המצרפי אינו ניתן להערכה מלאה, והוא נקבע על מעל 5 מיליון שקל.

מתנובה לא נמסרה תגובה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*