ייצוגית נגד תנובה בטענה לגביית מחיר מופרז על מוצרי שמנת חמוצה 9% ו-27% שומן

לדברי המבקשת היה מצופה כי תנובה תתאים את מחירי השמנת החמוצה 9% ו-27% שאינה מפוקחת, למחירי השמנת המפוקחת - שמנת חמוצה 15% מתוצרתה, בשים לב לכך שרכיבי שלוש השמנות הם דומים, אך בפועל מחירן גבוה ביותר מ-45% ומצביע על ניצול כוחה המונופוליסטי של החברה

שמנת חמוצה של תנובה במחירים שונים. צילום מסך
מוצרי תנובה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד תנובה בטענה לגביית מחיר גבוה ומופרז בעבור המוצרים: שמנת חמוצה 9% שומן ושמנת חמוצה 27% שומן מתוצרתה, שאינם נמצאים תחת פיקוח מחירים. בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נאמר כי הסיבה למחירה היקרה של שמנת חמוצה בישראל, ובמיוחד של אלה שמייצרת תנובה בהיותה מונופולין בתחום האוחז בנתח שוק העולה על 80%, נעוצות בגביית מחיר מופרז בשוק המתאפיין בריכוזיות ובהיעדר תחרות. זאת, תוך ניצול ציני של כוחה של תנובה כמונופולין, והתעלמותה מהוראות חוק ההגבלים העסקיים, כאשר הרווחיות המופרזת שלה ביחס למוצרים אלה בכל קנה מידה, באה לידי ביטוי במחיר המופרז שגולגל על הצרכן הסופי.

לדברי המבקשת אורטל נורי, היה מצופה כי תנובה תתאים את מחירי השמנת החמוצה 9% ו-27% למחירי השמנת המפוקחת – שמנת חמוצה 15% מתוצרתה, בשים לב לכך שרכיבי שלוש השמנות הם רכיבים דומים, וכי ההבדל העיקרי ביניהן הנו באחוז השומן שהוחדר לכל מוצר.

ברור, מציינת המבקשת, כי מחיר השמנת שבפיקוח כולל את עלויות הייצור ורווח סביר לתנובה בהתאם לנוסחה שעל פיה פועלת ועדת המחירים, ומכאן היה מצופה כי תנובה תמכור גם את מוצרי השמנת 9% ו-27% במחיר שישקף את עלות הייצור שלהם בתוספת רווח הוגן, קרי במחיר סופי דומה לשמנת 15%, ולא כך דבר.

בבקשה נאמר, כי מחיר שמנת חמוצה 15% שומן תנובה, שהיא מוצר בפיקוח, עולה בממוצע לצרכן כ-2.26 שקלים ואילו שמנת חמוצה 9% שומן מתוצרת תנובה שאינה בפיקוח עולה בממוצע כ-3.29 שקלים, ושמנת 27% שומן מתוצרת תנובה שאינה בפיקוח תעלה לצרכן בממוצע 3.79 שקלים, קרי פער המחירים בין המוצרים שאינם בפיקוח למוצר המפוקח נע בין 45% ל-70%.

בבקשה נטען, כי מחיר הגבוה ביותר מ-45% מצביע ללא צל של ספק על ניצול כוח מונופוליסטי לגביית מחיר בלתי הוגן, וכי פערים אלה במחיר המוצר מצביעים על רווחים הגבוהים במאות אחוזים בגין השמנת שאינה בפיקוח ביחס למחיר השמנת שבפיקוח מחירים.

בבקשה נאמר, כי גם ועדת המחירים לא מצאה כל הצדקה בהיבט העלויות או הרווחיות לפער מחירים זה, וכי שוני באחוזי שומן של מוצרים דומים לא יכול להוות צידוק לקביעת מחיר שונה ביניהם. מכאן, לדברי המבקשת, אין ספק כי גם עמדת הרגולטור היא כי על תנובה למכור לציבור את השמנת החמוצה 9% ו-27% שאינן בפיקוח במחיר דומה למחיר מוצר העוגן שבפיקוח – שמנת חמוצה 15%.

המבקשת מדגישה כי מטרתה של בקשתה זו לאישור תביעה ייצוגית כנגד תנובה היא לחייב את החברה להוריד את מחירי המוצרים, ולהשיב את סכומי העתק שגבתה ביתר עבור מוצרי השמנת, בהערכה שמרנית – לכל הפחות בהיקף מצרפי של כ-60 מיליון שקל.

תגובת תנובה: “התביעה לא הומצאה לתנובה ולכן לא נוכל להתייחס אליה”.

.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*