ייצוגית נגד שופרסל על מחדלים במערך ההזמנות

המחדל הראשון, נטען בבקשה, עניינו בגביית דמי משלוח בסך 30 שקל במקום 10 שקלים, למרות שההזמנה המקורית שביצע הלקוח הייתה בסכום של 750 שקל ויותר (סכום שמקטין את דמי המשלוח). לדברי המבקשים, שופרסל אינה מודיעה ללקוחות ואינה מתאמת לגבי חוסרים של מוצרים רבים ולגבי העלאת מחיר המשלוח בגינם, וללקוח נודע על כך רק עם קבלת ההזמנה

אתר שופרסל on line

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 3 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד שופרסל. בבקשה נאמר כי עניינה בשלושה מחדלים מקוממים במערך ההזמנות האונליין שמפעילה שופרסל והגורמים ללקוחותיה נזק ממוני.

המחדל הראשון נטען בבקשה עניינו בגביית דמי משלוח בסך 30 שקל במקום 10 שקלים, למרות שההזמנה המקורית שביצע הלקוח הייתה בסכום של 750 שקל ומעלה. זאת, כאשר סכומה הסופי של ההזמנה היה פחות מ-750 שקל אך ורק כתוצאה מחוסר במוצרים רבים במחסני שופרסל.

במצב דברים זה היה על שופרסל להתחשב בכך שהקטנת סכום ההזמנה נבע אך ורק מחוסר מוצרים במחסניה שלה ולא ממעשה או מבחירה של הלקוח, והיה עליה לגבות את דמי המשלוח הנמוכים, המשקפים את רצונו והסכמתו של הלקוח. קל וחומר שהיה עליה לנהוג כך, מאחר שלא הודיעה ללקוח מראש על החוסרים ולא תיאמה עימו אספקת תחליפים.

לדברי המבקשים רוני רחל הררי, גיל וליאור אשבל, שופרסל אינה רשאית להיבנות ולהרוויח מכך שהיא עצמה החסירה מוצרים והקטינה את סכום ההזמנה אל מתחת לרף 750 שקל. בבקשה מצוין כי דמי המשלוח ברכישת מוצרים שעלותם עד 750 שקל הינם 30 שקל וברכישת מוצרים שעלותם גבוהה יותר – 10 שקלים.

המחדל השני, נאמר בבקשה, הינו במקרה בו הלקוח מזמין מוצרים במבצע המציע הנחת כמות לדוגמה 1+1, השני ב-50%, 4 ב-20 שקל וכיוצא בזה, מחליטה שופרסל לספק ללקוח כמות קטנה יותר, למשל 1 מתוך 1+1, ולחייבו במחיר המלא של הכמות הקטנה יותר שאינו מחיר המבצע.

במצב דברים זה, נטען בבקשה, היה על שופרסל לגבות מחיר המגלם את מחיר המבצע בהתאמה לכמות שבחרה לספק, או לחלופין להימנע מאספקת הכמות הקטנה והיקרה ולספק את כל הכמות או כלל לא.

המבקשים מציינים כי עסקינן במקרים בהם המוצר קיים במחסני שופרסל, אינו חסר לחלוטין (שכן סיפקה ממנו 1 מתוך 2 שהוזמנו), אך שופרסל מסיבותיה ומשיקוליה החליטה להגביל את הכמות המסופקת פר לקוח.

המחדל השלישי, נאמר בבקשה, עניינו בכך שלקוח חדש המצטרף לשירות האונליין של שופרסל מקבל “ערכת הצטרפות לאונליין” (טבלת שוקולד) אך מחוייב בעבורה בסכום של 9.90 שקל, בלי שחפץ במוצר ומבלי שהסכים לשלם עבורו.

לדברי המבקשים, שופרסל אינה מודיעה ואינה מתאמת לגבי החוסרים של מוצרים רבים מאוד ולגבי העלאת מחיר המשלוח בגינם לכל הלקוחות ובכל ההזמנות, וללקוח נודע על כך רק עם קבלת ההזמנה.

לטענתם, העלאה אוטומטית של מחיר דמי המשלוח בגלל חוסרים במוצרים במחסני שופרסל אינה הוגנת, אינה הגונה, מנוגדת לרצון ולבחירת הלקוח קל וחומר כאשר הדבר נעשה ללא תיאום והודעה.

בית המשפט מתבקש לחייב את שופרסל להשיב ללקוחות שהזמנתם המקורית הייתה בסכום של מעל 750 שקל ושגבתה מהם דמי משלוח בסך 30 שקל במקום 10 שקל את ההפרש בין שני הסכומים.

כמו כן להשיב לאותם לקוחות שחויבו על ידה במחיר גבוה ליחידה, לאחר שלא סיפקה להם את מלוא הכמות שהייתה מזכה אותם בהנחת כמות, בהפרש בין שני הסכומים – הסכום שגבתה והסכום המגלם את מחיר המבצע בהתאמה לכמות שסופקה. בנוסף, לחייב את שופרסל להשיב את מלוא הסכום שגבתה מלקוחות עבור “ערכת הצטרפות” לשירות האונליין שלה.

תגובה עד יום ה ב-12

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*