ייצוגית נגד פיל-טונה: מסתירה את תוספת המים במוצרי הטונה בשמן

המבקשת טוענת, כי קיומו של שמן בצירוף מים גורע באופן יחסי משיעורם הכולל של נתחי הדג במוצרים, ועל כן לא בכדי הסתירה הנתבעת את שיעורו של רכיב הדג באופן גורף בכלל המוצרים, הגם כי לפתחה רובצת חובה חוקית לסמן את שיעורו של רכיב זה באחוזים מסך רכיבי המוצר. הנתבעת: מוצריה של פילטונה עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן, לרבות לעניין משקל הדג ולרבות לעניין נפח השכבה המימית המותרת בשימורי טונה בשמן

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד חברת תעשיות פיל-טונה מבאר שבע, אחת מיצרניות שימורי הדגים הבולטות, בטענה להסתרה של פרטים מהותיים המחויבים להיות גלויים לעיני הצרכן, מחמת היותם רלוונטיים לטיב המוצר ומהותו. זאת, בנוגע למוצרים הבאים: נתחי טונה בהירה בשמן זית, נתחי טונה בהירה בשמן זית – Premium, נתחי טונה בהירה בשמן קנולה, נתחי טונה בהירה בשמן צמחי, ונתחי טונה בהירה בשמן צמחי – Diamond.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נטען, כי סימונם והתוויתם של כלל המוצרים הללו לוקה בחסר, והגם כי כלל המוצרים הללו מוכלים במשרה של שמנים צמחיים בתוספת מים, קיומו של רכיב המים הוסתר כליל משמם של המוצרים, ובדומה לכך, גם שיעורם של נתחי הדג והשמנים עלומים מסך רכיביהם של המוצרים. זאת, לטענת המבקשת, מיכל אביטל, מחמת רצונה המובהק של תעשיות פיל-טונה להסתיר מעיני הצרכן את התועלת הכלכלית ולחסוך בעלויות ייצורם של המוצרים, שכן נהיר לעיני כול כי עלותו של שמן זית ו/או שמן קנולה או כל שמן צמחי אחר אינה זהה לעלותו של רכיב ה”מים” המוכל בכלל המוצרים הללו.

המבקשת טוענת, כי קיומו של שמן בצירוף מים גורע באופן יחסי משיעורם הכולל של נתחי הדג המוכלים במוצרים, ועל כן לא בכדי הסתירה תעשיות פיל-טונה את שיעורו של רכיב הדג באופן גורף בכלל המוצרים, הגם כי לפתחה רובצת חובה חוקית שבדין לסמן שיעורו של רכיב זה באחוזים מסך רכיבי המוצר.

בבקשה נטען עוד, כי תעשיות פיל-טונה הגדילה לעשות עת כינתה את מוצריה נתחי טונה בהירה בשמן זית/קנולה/צמחי, וממניין רכיבי המוצר אנו למדים כי פרט לרכיב נתחי הטונה העלום בשיעורו ורכיב השמן, המוצר מכיל בנוסף מים כרכיב שלישי במניין רכיבי המוצר.

לדברי המבקשת, באמצעות עורכות הדין טלי לופו ושרון ענבר-פדלון, הצרכן אינו מצפה כי נתחי הטונה יושרו במים במקום השמן המודגש בשם המוצר, ונכון היה לכנות את המוצרים כ”נתחי טונה בשמן זית/קנולה/צמחי ומים”, אולם באופן סימון המוצרים, פיל-טונה איינה את חובתה לסמן ברשימת הרכיבים את שיעורם של נתחי הטונה המוכלים במוצר באחוזים, בפרט כאשר עסקינן בסימון קוגנטי המהווה פרט מהותי במסגרת השיקולים הצרכניים והעדפותיו התזונתיות של כל צרכן.

לסיכום נטען, כי תעשיות פיל-טונה נמנעה מלציין בשמם של המוצרים את עובדת הכלת המים וכן לסמן את שיעורי נתחי הטונה והשמנים המהותיים לאפיון מוצריה. המבקשת מעריכה את היקף הנזק המצרפי שנגרם לחברי הקבוצה המיוצגת בסכום של 5.5 מיליון שקל.

תגובת פיל-טונה: “הבקשה לאישור תובענה כייצוגית התקבלה לאחרונה במשרדיה של פילטונה. פילטונה לומדת את בקשת האישור ובכוונתה להגיש תגובה מסודרת לבית המשפט. עם זאת, כבר כעת ניתן לציין כי מדובר בתביעה מופרכת, שכן מוצריה של פילטונה עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן, לרבות לעניין משקל הדג ולרבות לעניין נפח השכבה המימית המותרת בשימורי טונה בשמן”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*