ייצוגית נגד סנפרוסט של תנובה בטענה שהיא מונופול הגובה מחירים מופרזים

נאמר בבקשה, כי לאחר שהמומחה מטעם המבקש בחן את המחיר הממוצע של המתחרים של סנפרוסט, הוא מצא כי הפער במחירים מהווה אינדיקציה מובהקת לכך שהם מופרזים באופן הפוגע בצרכן וגבוהים ממחיריהם של מתחריה בכ-48% בממוצע

מוצרי סנפרוסט. צילום מסך
מוצרי סנפרוסט. צילום מסך

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 625 מיליון שקל לפי חוק ההגבלים העסקיים, הוגשה כנגד חברת סנפרוסט שבבעלות תנובה, שנטען כי היא מונופול בתחום הירקות קפואים (בהתאם לחוות דעת מומחה) המנוצל על ידה לרעה לשם גביית מחירים גבוהים ומופרזים בגין מוצריה הבסיסיים, דהיינו הירקות קפואים. המחירים, על פי התביעה – לוהטים.

בבקשה שהוגשה על ידי אברהם ברק לבית המשפט המחוזי מרכז נאמר, כי המומחה מטעם המבקש קבע לאחר בחינת נתח השוק של סנפרוסט במגוון חתכים ומגוון הגדרות שוק, כי נתח השוק של סנפרוסט גבוה באופן מובהק מ-50%, ומכאן שיש לראות אותה כמונופול בשוק הרלוונטי שהוא שוק הירקות הקפואים, למעט צ’יפס.

עוד נאמר בבקשה, כי לאחר שהמומחה מטעם המבקש בחן את המחיר הממוצע של המתחרים של סנפרוסט, הוא מצא כי הפער במחירים מהווה אינדיקציה מובהקת לכך שמחירי סנפרוסט הם מופרזים באופן הפוגע בצרכן.

בחוות הדעת נקבע כי מחירי סנפרוסט גבוהים ממחירם של מתחריה בכ-48% בממוצע. המומחה מציין כי חישב את הנזק לצרכן על פי הפער שבין המחיר ששולם בפועל לסנפרוסט לבין המחיר ההוגן שהיה צריך להיות משולם על פי המחיר הממוצע של המתחרים המהווה אינדיקציה למחיר ההוגן בתנאי תחרות.

כך למשל בשנת 2017 המחיר הממוצע לקילו של מוצרי סנפרוסט עמד על 22.80 ש”ח לעומת המחיר הממוצע של המתחרים שעמד על 15.70. את הפער בגובה 7.1 ש”ח ייחס המומחה להפרזה.

בחוות הדעת נאמר כי מכירות סנפרוסט הסתכמו בשנת 2017 ב-12,870 טון ומכאן שהנזק לצרכן בשנה זו כתוצאה מההפרזה במחיר עמד על 91 מיליוני ש”ח. חישוב זה נעשה עבור כל אחת מהשנים 2011 עד 2017 ומכאן שהנזק המצרפי לצרכנים בתוספת ריבית והצמדה מוערך בכ-625 מיליוני ש”ח נכון לסוף שנת 2017, ואת הנזק האמור מבוקש לאשר ולתבוע מאת סנפרוסט- בעל המונופול, כפיצוי לצרכנים בארץ.

לסיכום נטען בבקשה כי סנפרוסט בהיותה מונופול מוכרת את מוצרי הירקות הקפואים שלה במחיר מופרז, וכתוצאה מכך המחיר לצרכן גבוה לאין שיעור, וסנפרוסט עצמה מתעשרת עקב ניצול כוחה לרעה כמונופול. לדברי המבקש על סנפרוסט להוכיח כי המחיר שלה הוא ראוי, נכון, והוגן.

תגובת תנובה לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*