ייצוגית נגד משווקות ביצים: ביצים שסווגו כ-XL שוקלות פחות וצריכות להיות מסומנות כ-L

תרנגולות לביצים בלול סוללות מודרני, צילום: ויקימדיה
תרנגולות לביצים בלול סוללות מודרני, צילום: ויקימדיה (ללול בתמונה אין שום קשר לידיעה)

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 83.3 מיליון שקל הוגשה נגד תנובה, גליקסמן שיווק ביצים (1984) ו-מ.לסר, בטענה להטעיית כלל צרכני הביצים בישראל וגביית מחירים מופקעים עבור ביצים, בניגוד לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, ובניגוד לתקנות המועצה לענף הלול.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר, כי המשיבות שהן קבלניות מורשות מטעם המועצה לענף הלול ממיינות, מסמנות, מחתימות, אורזות, משווקות ומוכרות ביצים באריזות המסומנות כמכילות ביצים בגודל L ו\או באריזות המסומנות כמכילות ביצים בגודל XL, כאשר אותן אריזות מכילות ביצים שממוינות, מסומנות, מוחתמות, נארזות, משווקות, ונמכרות כגודל L ו\או כגודל XL, למרות שמשקלן נמוך מהמשקל המינימלי המותר בקבוצת הגודל בה מוינו, סומנו, הוחתמו, נארזו, שוקו ונמכרו ולמעשה הן בגודל M ו-L בהתאמה.

בכך, טוענת המבקשת, הילה כהנא, באמצעות עו”ד יואב כהנא, מטעות המשיבות באופן בוטה וגס את לקוחותיהן באופן שאינו מתקבל על הדעת תוך הטעיה צרכנית, עד כדי מרמה והפרה בוטה של חובות חקוקות ועשיית עושר ולא במשפט, וזאת באופן שיטתי.

לדברי המבקשת, לאחרונה עלה חשדה כי משקל של חלק מהביצים באריזות המשווקות נמוך מהגודל הטבוע עליהן ומהגודל הרשום על האריזות, ובעקבות חשדה היא ערכה מספר שקילות של ביצים בביתה. תוצאותיה של הבדיקה אישרו את חשדותיה והצביעו כי באריזות השונות היו ביצים שמשקלן בפועל חייב לסווגן לקבוצת גודל נמוכה מקבוצת הגודל בה סווגו, סומנו ונמכרו בפועל.

בעקבות תוצאות השקילות רכשה המבקשת אריזות ביצים ברשתות שיווק שונות ובמקומות שונים, ואת אריזות הביצים שרכשה העבירה לשקילה במשקל בעל דיוק גבוה של מאית גרם, שעבר כיול במעבדת כיול מוסמכת ובפיקוח רואה חשבון. תוצאות השקילות שנערכו בפיקוח רואה חשבון, על משקל שכויל במעבדה מוסמכת, הצביעו על כך שהמשיבות משווקות ביצים המסומנות בסיווג הגבוה מהסיווג אליו שייכות בפועל, קרי ביצים שסווגו, סומנו, נארזו, ונמכרו כגודל XL שוקלות בפועל משקל נמוך מקבוצת גודל זו וצריכות להיות מסומנות כגודל L וכן הלאה. כל זאת, בניגוד מוחלט לסימון שהוחתם על הביצים, ובניגוד לתקנות ולהוראות הדין.

לדברי המבקשת, המשיבות מחייבות את צרכניהן בתשלום יתר עבור ביצים המסומנות בגודל הגדול מגודלן בפועל, ולצרכנים מגיע השבה בגין רכישת הביצים שסווגו ותומחרו ביתר, שכן הם חויבו במחיר גבוה מהמותר עבור הביצים.

לטענת המבקשת המשיבות קיבלו מצרכניהן סכומי כסף שהן אינן זכאיות לקבלם על פי הדין, ומכרו לצרכניהן מוצרים האסורים למכירה על פי הוראות הדין, ומשכך הן אינן זכאיות לתמורה בגינם. בית המשפט מתבקש בנוסף לחייב את המשיבות בהשבת התמורה בגין המוצרים שנמכרו לציבור לקוחותיהן באופן בלתי חוקי.

בבקשה מצוין, כי תנובה מחזיקה בנתח שוק של כ-20% משוק שיווק הביצים בישראל, גליקסמן שיוק ביצים בנתח של יותר מ-21% וחברת מ. לסר בנתח של למעלה מ-20%.

תגובת הנתבעות לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*