ייצוגית נגד לשכת המסחר בת”א: גובה כספים באופן מופרז ולא עושה בהם שימוש כמוצהר

לדברי המבקשות יש להפסיק את המצב המתמשך שבו לשכת המסחר גובה מעסקים שאינם חברים בה, דמי טיפול ארגוני על בסיס מחירון הנקבע על ידה והמתייחס לכלל פעילויותיה

בית לשכת המסחר. צילום: אתר הלשכה
בית לשכת המסחר. צילום: אתר הלשכה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד לשכת המסחר תל אביב-יפו בטענה לגבייה שלא כדין של דמי טיפול ארגוני מבעלי עסקים, כספים הנגבים לתכליות שלא לשמן נועדו. לטענת המבקשות חברות: א. צודקביץ ואלון א. חלפים, לשכת המסחר גובה מבעלי עסקים דמי טיפול ארגוני בשיעור מופרז ושרירותי, כאשר אין כל קשר בינו לבין השירות שדמי הטיפול הארגוני נועדו להם ובהתאם לשירות שהלשכה מעניקה להם.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נטען כי עסקינן בגבייה בלתי חוקית וחסרת סמכות על בסיס פרשנות מופרכת ובלתי חוקתית של הוראת דין חוקית, וכי תוצאת מדיניותה של לשכת המסחר היא חמורה ופגיעתה בכלכלה רעה: הטלת נטל כלכלי ללא בסיס חוקתי על ציבור בעלי עסקים הנאנק תחת הנטל.

לשכת המסחר נאמר בבקשה, תוך פגיעה בעסקים הנאבקים להתפרנס ולפרנס, ותוך הענקת פרשנות שגויה ונרחבת לתקנות מכוחן היא גובה את דמי הטיפול הארגוני, מעשירה את קופתה שלא כדין בשיעור של אלפי שקלים מכל עסק מבין אלפי עסקים, כל שנה ושנה.

בבקשה נטען כי על אף שלשכת המסחר עצמה הצהירה בעבר בריש גלי כי אין הצדקה לגביית דמי טיפול ארגוני מעסקים שאינם חברים בה, נוכח היות הדבר תשלום כפוי ופוגעני, ואף הצהירה כי היא מוציאה הוצאות מינימליות בלבד לצורך פעילותה בעניין כריתת ההסכמים הקיבוציים שהיא התכלית היחידה המותרת לה (הוצאות המגיעות עד כדי אחוז אחד בלבד מהסכום הנגבה על ידה מחבריה, על פי הודאת הלשכה בפני פורומים שונים) עדיין הלשכה ממשיכה וגובה כספים למימון מטרות זרות לתכלית החקיקה, בהיקפים שרירותיים, מופרזים ובלתי מידתיים מציבור בעלי העסקים שאינם חברים בה, בדמות דמי טיפול ארגוני.

לדברי המבקשות יש להפסיק את המצב המתמשך שבו לשכת המסחר גובה מעסקים שאינם חברים בה כדוגמתן, דמי טיפול ארגוני על בסיס מחירון שרירותי הנקבע על ידה והמתייחס לכלל פעילויותיה, שרובן המכריע (99% לפי הצהרתה שלה) משמש רק את חבריה, ושאינן רלונטיות בשום אופן לכריתת הסכמים קיבוציים ולחוק שמתוקפו היא גובה כספים.

עוד נטען כי לשכת המסחר נוהגת אפליה פסולה בין עסקים זהים, כאשר כלפי חלקם היא נוקטת בהליכים לגביית דמי טיפול ארגוני ומאחרים הזהים במאפיניהם היא אינה גובה וכך גם היא אף גובה בניגוד לנהליה המוצהרים מעסקים קטנים המעסיקים עד חמישה עובדים. בית המשפט מתבקש לחייב את לשכת המסחר בהשבת כספי דמי הטיפול הארגוני שנגבו על ידה בשיעור מופרז ושרירותי, לתכלית זרה לחוק, דהיינו ללא כל קשר בין הגבייה לבין השירות של כריתת הסכמים קיבוציים.

להערכת המבקשות לשכת המסחר גבתה במהלך שבע השנים האחרונות כספים בגין דמי טיפול ארגוני מ-2,000 בתי עסק, כאשר כל בית עסק שילם במהלך כל שנה סך של 3,252 שקל בגין גבייה בחוסר סמכות. לפי הערכת המבקשות הלשכה מחזיקה בידיה סך של כ-45.5 מיליון שקל שלא כדין ואשר מן הראוי שתשיבם באופן מיידי ואוטומטי לידי הציבור.

עוד מתבקש בית המשפט לקבוע כי לשכת המסחר מוסמכת לכל היותר לגבות בכפייה כספים רק בשיעור המותר לה בחוק, כאשר בכל מקרה החובה לתשלום דמי טיפול ארגוני תהיה תואמת לכספים המשמשים אותה למימון פעילותה בתחום כריתת הסכמים קיבוציים.

מלשכת המסחר תל אביב והמרכז נמסר: “אנו לומדים את הבקשה שהוגשה ונגיב לבית המשפט”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*