ייצוגית נגד טיב טעם בטענה להפרה של צו הרחבה בענף רשתות המזון

בבקשה נטען, כי טיב טעם הפרה בהתנהלותה הפסולה את חוזי העבודה של עובדי המטה הזוטרים והתעשרה שלא כדין בכך שהותירה בקופתה כספים שעל פי דין אינם מגיעים לה

סניף טיב טעם, צלם: אלעד גוטמן
סניף טיב טעם, צילום: אלעד גוטמן

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של כ-5 מיליון שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד רשת טיב טעם, בטענה להפרה בוטה של צו ההרחבה בענף רשתות שיווק המזון, שנכנס לתוקף בחודש פברואר 2010.

לטענת המבקשת, אולגה סימנדוייב, עולה מחבר העמים שעבדה בטיב טעם במשך יותר מעשור, טיב טעם אינה מקיימת את הוראותיו של צו ההרחבה האמור בכל הנוגע לעובדים המועסקים על ידה בתפקידים מנהליים במטה הקבוצה (למעט עובדים המועסקים בחוזים אישיים בדרגת מנהל סניף ומעלה). זאת, תוך קיפוחם ביחס לשאר העובדים המועסקים בסניפי הרשת, בכך שלא העניקה לאותם עובדים את התנאים הסוציאליים המגיעים להם מכוחו של צו ההרחבה.

בבקשה נאמר, כי צו ההרחבה קובע כי עובדים המועסקים ברשתות שיווק המזון, למעט עובדים המועסקים בחוזים אישיים בדרגת מנהל סניף ומעלה, זכאים לתנאים סוציאליים נוספים שמעבר לתנאים המוקנים להם מכוח חוקי המגן וצווי ההרחבה הכלליים. התנאים הנוספים הללו כוללים בין היתר תשלום עבור דמי הבראה מוגדלים, מעבר לצווי ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה, תשלום תוספת עבור ותק, הפרשה לקרן השתלמות, תשלום משכורת 13, תשלום תוספת עבור ביגוד, הפרשה לקרן פנסיה ועוד.

בבקשה נטען, כי מדיניותה והתנהלותה הפסולה של טיב טעם, החוזרת על עצמה עד היום בנוגע לעובדי המטה הזוטרים המועסקים בתפקידי מנהלה, מבוצעת על ידה במודע ובמכוון, כדי להעשיר את קופתה על חשבון עובדי המטה הזוטרים שהנם עובדים מוחלשים. רוב העובדים, על פי הבקשה,הם עולים מחבר העמים שאינם מודעים לזכויותיהם, וחוששים לעמוד על זכויותיהם מול טיב טעם מתוך חשש לאבד את עבודתם לאחר שיתויגו כעובדים בעייתיים, ויתקשו למצוא מקום עבודה אחר.

בבקשה נטען, כי טיב טעם הפרה בהתנהלותה הפסולה את חוזי העבודה של עובדי המטה הזוטרים, התעשרה שלא כדין בכך שהותירה בקופתה כספים שעל פי דין אינם מגיעים לה אלא שייכים לעובדים הזוטרים.

בית הדין מתבקש לחייב את טיב טעם לשלם לעובדי המטה הזוטרים את כל התשלומים שהגיעו להם מכוח צו ההרחבה ולא שולמו. להערכת המבקשת, המדובר בנזק מצרפי העומד על מיליוני שקלים, ואולם הנזק המצרפי אותו היא מעריכה באופן שמרני ומבלי לגרוע מזכותה להתאימו או להגדילו, בהתאם לנתונים שיתבררו בהמשך, מסתכם בסך של כ-5 מיליון שקל.

תגובת טיב טעם לא התקבלה עד כה.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*