ייצוגית נגד זוגלובק ורמי לוי בטענה כי נקניקיות העוף שקנה המבקש אינן מכילות את כמות הבשר המוצהרת על האריזה

בבקשה נאמר כי כי קיים פער משמעותי מאוד בין הכמות של בשר העוף שלכאורה אמור היה להיות בנקניקיות העוף מושא הבקשה (78 גרם ל-100 גרם מוצר) כפי שהוצהרה על גבי האריזה, לבין כמות בשר העוף המצויה בהם בפועל (56.45 גרם ל-100 גרם מוצר)

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד חברת נקניק נהריה כשר זוגלובק ורשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה, בטענה להפרת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) והפרת חוק הגנת הצרכן. זאת בנוגע למוצרים נקניקיות עוף ונקניקיות ביס – נקניקיות בתוספת חלבון מן הצומח המיוצרות על ידי זוגלובק והמשווקות ברשת רמי לוי תחת המותג הפרטי של רמי לוי.

בבקשה שהוגשה לביהמ”ש המחוזי בחיפה על ידי דביר לפר תושב כרכור נאמר, כי קיים פער משמעותי מאוד בין הכמות של בשר העוף שלכאורה אמור היה להיות בנקניקיות העוף מושא הבקשה (78 גרם ל-100 גרם מוצר) כפי שהוצהרה על ידי היצרן על גבי אריזת המוצרים, לבין כמות בשר העוף המצויה בהם בפועל (56.45 גרם ל-100 גרם מוצר).

המבקש מציין כי רכש את נקניקיות העוף מושא הבקשה בשים לב לרשימת הרכיבים בהם מפורט כי 78% מנקניקיות העוף הינם בשר ושומן של הודו ועוף. ואולם לאחר שאכל מהנקניקיות פעמים רבות בעבר, בשיחה אקראית שקיים עם אביה של רעייתו אריה גלבוע, מהנדס כימיה ומזון, הפנה האחרון את תשומת ליבו לכך שמניסיונו המקצועי, מהנתונים המפורטים בטבלת הערכים התזונתיים המודפסת על גבי אריזת המוצרים, לא ייתכן כי בנקניקיות העוף יש 78 גר’ בשר עוף ב-100 גר’. זאת מאחר ועל פי ניסיונו המקצועי בכמות מוצהרת של 78% בשר צריך להיות כ-20% חלבון, ולכן שימוש ב-78% בשר בתוספת חלבון צמחי צריך היה להתבטא בהרבה יותר מ-11% חלבון במוצר, כמוצהר על ידי היצרן.

לדברי המבקש, הוא ביקש מגלבוע לבדוק האם אכן הכמות המוצהרת של בשר העוף בנקניקיות תואם את המוצהר כמודפס על גבי אריזות המוצרים.

מבדיקה שערך גלבוע הסתבר כי אכן קיים פער משמעותי מאוד בין הכמות המוצהרת של בשר העוף שלכאורה אמור היה להיות במוצרים, לבין כמות בשר העוף המצויה בהם בפועל.

לדברי המבקש בהצהירן על כמות בשר עוף הגבוהה משמעותית מכמות בשר העוף המצויה בפועל במוצרים הללו, מפרות זוגלובק ורמי לוי את הוראות חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) וכן את הוראות חוק הגנת הצרכן.

המבקש מציין כי משהתברר לו כי נקניקיות העוף אותן צרך אינן מכילות את הכמות המוצהרת של בשר העוף שלכאורה אמור היה להיות בהן, ומשכך הן אינן בריאות כפי שסבר, ובוודאי שאינן בריאות יותר מנקניקיות העוף של המתחרים כפי שסבר, הוא חש מוטעה ואף מושפל, על שהאמין לנתון זה.

זאת ועוד לדבריו משהבין כי מנתון זה עולה כי בנקניקיות העוף אותן צרך, מטעה היצרן את הצרכנים בנוגע לכמות הבשר המוצהרת, עלה בו חשש כבד כי היצרן עושה שימוש בחלקי עוף זולים( חלקי פנים ו\או נוצות ו\או סחוס וכו’) שאינם ראויים, ולהבנתו גם אסורים לשימוש בייצור נקניקיות. כתוצאה מכך מדגיש המבקש הוא חש בתחושות שליליות שעלו עד כדי קבס ותחושת גועל קשה.

בבקשה נאמר כי אי מסירת פרטים נכונים על אודות המוצרים מושא הבקשה, עולה גם כדי מצג שווא ותרמית, או לחלופין כדי רשלנות כלפי הצרכנים, וכי התנהלותן של זוגלובק ורמי לוי גרמה לצרכנים לנזקים ממוניים ובלתי ממוניים ביניהן פגיעה באוטונומיה ותחושות שליליות וגועל, נזקים אשר היה עליהן היה לצפות כי ייגרמו עקב מעשיהן ומחדליהן, ואשר בגינם זכאים הצרכנים לפיצוי.

המבקש מעריך את הנזק המצרפי שנגרם לחברי הקבוצה המיוצגת בסכום של כ-90 מיליון שקל בהערכה לפיה נמכרו במהלך שבע השנים האחרונות לכל הפחות שלושה מיליון חבילות נקניקיות עוף תחת המותג זוגלובק, מיליון חבילות של היצרן זוגלובק תחת המותג רמי לוי, וכן 500 אלף נקניקיות עוף ג’מבו של היצרן זוגלובק תחת המותג רמי לוי.

תגובת הנתבעות לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*