ייצוגית נגד וילי פוד בטענה לייחוס תכונות כוזבות למוצרי מיץ לימון

בבקשה נאמר, כי המוצר של ויליפוד, המכונה מיץ לימון, סומן באופן מובלט בחזית אריזתו כי לכאורה הוא מיוצר מ"לימונים טריים", ואולם מרכיביו עולה כי הוא מכיל בנוסף חומר משמר כימי E-224 וכי במיץ לימון שהוסף לו חומר משמר יש להוסיף את המילה "משומר"

מיץ לימון של וילי פוד. צילום מסך
מיץ לימון של וילי פוד. צילום מסך

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד חברות ג. וילי פוד אינטרנשיונל מיבנה ו-סאן אויל עיבוד ושיווק שמני מאכל מנצרת עילית, בעלת מפעל לעיבוד מזון ושמני מאכל צמחיים. זאת, בטענה להטעייה צרכנית על ידי ייחוס תכונות כוזבות למוצרים “מיץ לימון” המיובא על ידי וילי פוד.

בבקשה נאמר, כי המוצר של יבואנית המזון ויליפוד, המכונה מיץ לימון, סומן באופן מובלט בחזית אריזתו כי לכאורה הוא מיוצר מ”לימונים טריים”, ואולם ממניין רכיביו של המוצר עולה כי הוא מכיל נוסף על רכיב מיץ הלימון, חומר משמר כימי E-224. בבקשה נטען, כי במיץ לימון שהוסף לו חומר משמר יש להוסיף את המילה “משומר” כחלק בלתי נפרד משם המוצר, וזאת בגודל אחד ובהדגש אחד.

לדברי המבקשות, שרה ענבר וחנה חזות, וילי פוד הסתפקה בציון מספרו הכימי של החומר המשמר הכימי מסוג E-224 אגב איון החובה החוקית שבדין לסמן את שמו: ” וטסיום מטאביסולפיט” כמחויב בתקנות. בבקשה נטען, כי וילי פוד הפרה והסתירה משמו התקני של המוצר ומחזותו הפרונטלית את דבר קיומו של תוסף המזון הכימי (סולפיטים)המוכל לשימורו של המוצר, כאשר אין כלל קורלציה בין אופן הצגת המוצר, שמו וכינויו, לבין מהותו הלכה למעשה, לצד איון חובת הסימון של שם התוסף ברשימת רכיבי המוצר.

בהעדר נתונים ביחס לשיעור הנזק המצרפי ועל דרך האומדנה העמידו המבקשות המיוצגות על ידי עורכות הדין טלי לופו ושרון ענבר-פדלון את סכום התביעה של חברי הקבוצה המיוצגת בסך 2.7 מיליון שקל.

תגובת וילי פוד לא התקבלה עד כה.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*