ייצוגית נגד החברה המרכזית למשקאות קלים: גובה מחיר מופרז על קוקה קולה זירו ודיאט בבקבוקי 1.5 ליטר

לבקשה מצורפת חוות דעת מומחה של חנן שרון, הקובעת כי המשיבה מנצלת לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין בשוק הקולה (נתח שוק של כ-88%) וגובה מחירים מופרזים עבור המשקאות המשווקים על ידה בבקבוקים של 1.5 ליטר ברשתות השיווק, באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור. תגובת החברה: עיון ראשוני בתביעה מעלה שאין לה שחר

קוקה קולה דיאט. מקור: ויקימדיה
קוקה קולה דיאט. מקור: ויקימדיה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד החברה המרכזית לייצור משקאות קלים מבני ברק בטענה לגביית מחירים מופרזים בגין המוצרים קוקה קולה זירו וקוקה קולה דיאט, המיוצרים ומשווקים על ידה בבקבוקים של 1.5 ליטר ברשתות השיווק לצורך צריכה ביתית וכאשר הם אינם מקוררים.

לבקשה מצורפת חוות דעת מומחה של חנן שרון, הקובעת כי המשיבה מנצלת לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין בשוק הקולה (נתח שוק של כ-88%) וגובה מחירים מופרזים עבור המשקאות נשוא הבקשה, באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד עידן איידן, דוד תירוש ועידן דיין נאמר, כי ממצאי חוות דעת המומחה מראים כי ב-7 השנים האחרונות המשקה קוקה קולה זירו מתומחר בסך ממוצע של 2.09 שקל ביתר לבקבוק, והמשקה קוקה קולה דיאט מתומחר בסך ממוצע של 2.33 שקל ביתר לבקבוק לעומת המוצרים המתחרים, דיאט אר סי קולה, פפסי מקס, ו-אר סי קולה פרי,  דהיינו פערים בשיעור ממוצע של כ-44% ו-54% בהתאמה מסך מחיר המשקה הנגבה מהצרכן. לדעת המומחה, מדובר בתמורה מופרזת באופן מובהק שבו “גובהו של המחיר ומידת מופרזותו דוקרים את העין וברורים לכל” ( כלשון הממונה על ההגבלים העסקיים).

בחוות דעת המומחה, התומכת בבקשה זו, מציין המבקש, נקבע כי גביית המחיר המופרז בגין המשקאות קוקה קולה זירו וקוקה קולה דיאט, הובילה לגרימת נזק לציבור בתקופה הרלוונטית לבקשה בסך כולל כ-497 מיליון שקל. אשר על כן מתבקש בית המשפט להורות למשיבה לפצות את לקוחותיה בגין נזקיהם בגובה הסכום האמור.

מהחברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע”מ נמסר: “התביעה התקבלה בחברתנו  בימים אלה ועיון ראשוני בה מעלה שאין לה שחר. תגובתנו המלאה תוגש לבית המשפט בבוא העת”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*