ייצוגית בהיקף של כ-65 מיליון שקל הוגשה נגד שופרסל וכ.א.ל בטענה לחיובי אשראי בריבית נשך

בבקשה נאמר, כי לקוח המחזיק כרטיס מועדון שופרסל, המבקש לשלם חיוב בדחייה של חודש ומאמין כי בחלוף כחודש נפרע החיוב, מוצא עצמו בעל כורחו וללא ידיעתו בהסדר בו חיובו נפרס במסגרת תכנית "תשלום עדיף" על פני מספר רב של חודשים, במהלכם הוא מחויב בחיובי ריבית חריגים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 65.5 מיליון שקל הוגשה כנגד שופרסל וכ.א.ל כרטיסי אשראי לישראל, בטענה לחיובי אשראי בריביות נשך של מחזיקי כרטיס מועדון שופרסל, המחזיקים בכרטיסי האשראי המונפקים על ידי חברת כ.א.ל. זאת, לטענת המבקש ישראל שמעוני, תוך הטעיה והסתרת מידע מהותי, במקרים בהם אותם הצרכנים ביקשו לדחות את תשלומי רכישותיהם בחודש ימים והוכנסו למסלול בו תמורת הקנייה אותה ביקשו לדחות בחודש נפרסת לתקופות של בין 6 ל-20 חודשים (לפי שיקול דעת המשיבות או מי מהן), תוך חיובי ריבית בשיעורים מופרזים העולים על 9.2% בשנה של היתרה הבלתי נפרעת על אתר. כל זאת, לטענתו, שלא בידיעתם ושלא ברצונם, תוך הפרת כל חובות הגילוי הנאות, תום הלב, ההגינות המסחרית ומתוך עשיית עושר ולא במשפט.

בבקשה נאמר כי הסדר “הסל” אליו מצורף הצרכן שלא על דעתו מכונה הסדר “תשלום עדיף” והוא מתואר על ידי המשיבות כ”עסקת אשראי במסגרתה נצברים כל העסקות שהתבצעו באופן זה לסל אחד, אשר חלק ממנו נפרע מדי מועד חיוב, ואילו יתרת החוב שלא נפרעת נושאת את ריבית הכרטיס”.

בבקשה מצוין, כי במסגרת כרטיס האשראי קיים גם הסדר המכונה “30 פלוס” המתואר על ידי המשיבות כ”עסקת אשראי במסגרתה נדחה פירעון סכום העסקה בחודש ימים, כנגד תשלום ריבית, בהתייחס לאותה תקופה”.

לטענת המבקש, כאשר מבקש הצרכן מהקופאים במרכול לדחות את תשלומו בחודש, במקום לחייבו במסגרת הסדר “פלוס 30” הוא מחויב שלא בידיעתו ושלא על דעתו בהסדר “תשלום עדיף”, והמשיבות מסתירות זאת מלקוחותיהן. לדברי המבקש, הקופאים אינם מציינים בפני הלקוח את דבר קיומן של שתי תכניות נפרדות, ובפועל מוכנסים הצרכנים לתכנית אשראי הנפרסת ל-6 עד 20 תשלומים תוך חיוב בריבית אפקטיבית של 9.27% לשנה.

בבקשה נאמר, כי לקוח המבקש לשלם חיוב בדחייה של חודש ומאמין כי בחלוף כחודש נפרע החיוב, מוצא עצמו בכל כורחו וללא ידיעתו בהסדר בו חיובו נפרס במסגרת תכנית “תשלום עדיף” על פני מספר רב של חודשים, במהלכם הוא מחויב בחיובי ריבית חריגים.

בנוסף לסעד הכספי, מתבקש בית המשפט להורות לשופרסל ולחברת כ.א.ל לחדול לאלתר מהתנהלותן על ידי נוהג ברירת המחדל של חיוב לקוחותיהן במסלול “תשלום עדיף”, הכולל פרסת החיוב על פני יותר מתשלום אחד בדחייה של חודש. כמו כן, לחייב אותן לפרסם באמצעות שלושה עיתונים יומיים בפריסה ארצית, במודעות בהירות וברורות, את ההבדלים בין מסלול “תשלום עדיף” למסלול “פלוס 30” או כל מסלול שמחליף/יחליף אותם.

תגובת שופרסל לא התקבלה עד כה.

תגובת כ.א.ל: “אנו דוחים את הטענות ונגיב בערכאות המוסמכות”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*