ייצוגיות נגד טמפו בטענה להטעיה לגבי תכולת האלכוהול בבירה היינקן המשווקת כנטולת אלכוהול

לדברי המבקשים, הופיעו ידיעות ברשתות החברתיות לפיהן בירת היינקן ללא אלכוהול מכילה בעצם אלכוהול. ואכן מבדיקת בקבוקי הבירה ההאמורים עולה כי על הבקבוק מופיע כיתוב בערבית "יחס אלכוהול עד 0.05%"

בירה היינקן 0%
בירה היינקן 0%

שתי בקשות לאישור תביעה ייצוגית הוגשו כנגד חברת טמפו משקאות מנתניה בטענה להטעיה צרכנית בכל הנוגע לשיווק בירה היינקן כנטולת אלכוהול, הנחשבת לאחת הבירות הנמכרות ביותר במדינה. בבקשות מצוין כי הכיתוב הקיים על מארז השישיות של הבירה האמורה בגודל של 330 מ”ל מופיע הכיתוב: “שישיית בירה הייניקן 0.0% ללא אלכוהול”.

לדברי המבקשים נסוח מואסי תושב באקה אלגרבייה ו-מאזן ברכאת ממזרח ירושלים, לפני יומיים הופיעו ידיעות ברשתות החברתיות לפיהן בירת היינקן ללא אלכוהול מכילה בעצם אלכוהול. ואכן מבדיקת בקבוקי הבירה ההאמורים עולה כי על הבקבוק מופיע כיתוב בערבית “יחס אלכוהול עד 0.05%.

לדברי המבקשים המקפידים לדבריהם שלא לשתות אלכוהול ממניעים דתיים הם חשו ברגשות גועל כעס חרדה וזלזול מהעובדה כי מזה תקופה די ארוכה הם צרכו בירה שיש בה אלכוהול.

לטענת המבקשים, טמפו משקאות פגעה באוטונומיה של ציבור צרכנים דתי-מוסלמי השומר על ריחוק מוחלט משתיית אלכוהול, ושללה מהם את זכות הבחירה שלהם בתור אנשים מוסלמים, שומרי מצוות והלכה הנמנעים מצריכת אלכוהול.

בבקשות נאמר כי טמפו הגדילה להטעות בכך שהיא מדביקה על מוצריה מדבקה במסגרתה מצוין כי המוצר האמור אינו מכיל אלכוהול, ובכך העצימה את ההטעיה כלפי לקוחותיה עליהם נאסרה שתיית אלכוהול על פי הדת האסלאמית אליה הם משתייכים.

לדברי המבקש נסוח מואס,י הוא ביצע בדיקות לגבי מוצרים נוספים וגילה כי טמפו נוהגת כשיטה להטעות צרכנים גם במסגרת שיווק משקאות אחרים, ולא אחת היא נתבעת בגין כך במסגרת תביעות ייצוגיות, בלי שחדלה ממעשיה וכי היא ממשיכה לגלות אטימות וחוסר רגש כלפי צרכניה.

לטענת המבקשים, טמפו הפרה טמפו את חובת הגילוי האוסרת עליה הטעיה והשפעה בלתי הוגנת מכוח חוק הגנת הצרכן אשר נועד להבטיח כי לרשות הצרכן יעמוד מידע מלא והוגן באשר לטיב העסקה ופרטיה, מתוך הנחה שאז יוכל לכלכל את צעדיו ולהתקשר בעסקה מיטבית ורצויה מבחינתו.

מחברת טמפו משקאות נמסר: “בקשות התביעה טרם התקבל בחברתנו. לכשתגענה נלמד אותן ונגיב בערכאות המתאימות”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*