יינות ביתן נתבעת לשלם 280 אלף שקל לסוכנות קופר נינווה בטענה שסירבה לשלם על פוליסות

בתביעה נאמר, כי בראשית מאי 2018 ולנוכח בקשת הנתבעת, הונפקה לה פוליסת ביטוח בעלות של 250 אלף שקל לתקופה שעד לאפריל שנה זו, אך הנתבעת, בניגוד גמור להסכם, לא העבירה כל תשלום, והתובעת פנתה במכתב התראה טרם ביטול הפוליסה

רשת יינות ביתן נתבעת בבית משפט השלום בפתח תקוה לשלם 280 אלף שקל לקופר נינווה סוכנות לביטוח (2010) המשמשת כחתם של לוידס והעוסקת במתן שירותי ביטוח פרטי ועסקי.

במבוא לתביעה נאמר, כי עניינה בהתנהלות חסרת תום לב של יינות ביתן, המתעלמת מכל פניות התובעת ומסרבת לשלם בגין הפוליסות שהונפקו לה. זאת, לאחר שביקשה לבטח את עצמה באמצעות התובעת שהנפיקה לה את מערך הביטוחים שדרשה.

בתביעה נאמר, כי בראשית חודש מאי 2018 ולנוכח בקשת הנתבעת, הונפקה לה פוליסת ביטוח בעלות של 250 אלף שקל לתקופה שעד לאפריל שנה זו, בארבעה תשלומים שווים. אולם הנתבעת, בניגוד גמור להסכם, לא העבירה כל תשלום, ובשל העובדה כי לא נתקבל כל תשלום מצידה בגין הפרמיה, פנתה אליה התובעת במכתב התראה טרם ביטול הפוליסה וזאת על מנת למזער את הנזקים שיצרה לה כתוצאה מאי עמידתה בהתחייבותה.

בתביעה נאמר כי במחצית יוני 2018 הודיעה הנתבעת לתובעת דרך המייל ובאמצעות סוכנת הביטוח שלה מסוכנות בראשית, כי ברצונה לבטל את הפוליסה. זאת, לדברי התובעת, באופן חד צדדי ותוך שימוש בטענות קלוטות מהאוויר על בעיות ואי סדרים, ותוך התעלמות מוחלטת ממכתב ההתראה שלה.

לטענת התובעת, נציגיה הסבירו לנתבעת כי אין אפשרות לביטול חד צדדי באופן מיידי וכי הפוליסה תבוטל רק לאחר קבלת אישורם של צדדים שלישיים בהם ערכה הנתבעת ביטוחים ואשר להם תנאי ברור להודעה על ביטול פוליסה לפני תום המועד בכפוף להתראה של 60 יום.

בתביעה נאמר, כי לאור אי ביטול כלל הפוליסות כאמור מכלל צדדי ג’, נאלצה התובעת שלא לבטל את הפוליסה. זאת בשל אי רצונה להיות חשופה במקרה ביטוחי, ולפיכך הפוליסה בוטלה בחלוף 60 הימים ממועד מתן הוראת הביטול.

הכיסוי הביטוחי לנתבעת נאמר בתביעה היה בתוקף משך 111 ימים, ובהתאם לכך ולאחר זיכוי הכרטסת על התקופה שבוטלה, עומדת יתרת החובה של הנתבעת בגין הימים הללו על סך 280 אלף שקל, ואולם הנתבעת סירבה לשלם את חובה לתובעת ועל כן לא נותרה לתובעת ברירה אלא לפנות להליך משפטי.

מיינות ביתן נמסר בתגובה: “התביעה טרם התקבלה במשרדי החברה. עם קבלתה אנו נלמד את הטענות ונגיב בהתאם”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*