טמפו מבקשת צו מניעה נגד סיטונאים ומשווקים של משקה אנרגיה XL בטענה לאי סימון בהתאם לדין

בתביעה נטען, כי אין להכניס מכלי משקה לתוך ישראל, קל וחומר להעמידם למכירה, בלי לסמן עליהם את מלוא המידע הנדרש בחוק, וכי על היבואן להדביק על מכלי המשקה את התווית עליה הודפס כל המידע הדרוש. לטענת טמפו, הנתבעים, חברות בית המשקאות של נפתלי ובית היין, יוצרים במודע סכנה אמתית לבריאות הציבור

משקה אנרגיה XL
משקה אנרגיה XL

חברת טמפו משקאות הגישה כתבי תביעה למתן סעד הצהרתי וצו מניעה קבוע כנגד חברות בית המשקאות של נפתלי ממושב גנות בבעלות נפתלי פינצ’בסקי, ובית היין – סיטונאים ומשוקים יינות ומשקאות חריפים, מרחוב העליה בתל אביב ובעליה עידן שמעון פולדיאן.

טמפו מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב להצהיר כי  מעשי הנתבעים ומחדליהם באי סימון מכלי משקה אנרגיה XL ושיווקם הינם בניגוד להוראות הדין, לרבות חוקי הגנה על בריאות הציבור (מזון) וחוק הגנת הצרכן, בניגוד לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרים), תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), וצו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזן), וכן בניגוד לחוק הפיקדון על מכלי משקה ולהנחיות משרד הבריאות בדבר מוצרי מזון המכילים קפאין.

חברת טמפו היא הנציגה הרשמית של חברת הבירות הבינלאומית הייניקן, והיא היבואנית והיצרנית הרשמית של המשקה בירה הייניקן בישראל, והנציגה הרשמית של בעלת המותג והיצרנית הבינלאומית של משקה האנרגיה XL חברת XL Energy. 

בנוסף מבקש בית המשפט להוציא צווי מניעה קבועים האוסרים על הנתבעים לרכוש ולשווק את מכלי משקה האנרגיה XL מבלי שסומן עליהם כל המידע והסימונים הדרושים על פי הדין, למסור לטמפו את שמות יבואני המשקה מהם רכשו את משקה האנרגיה, וכן למסור לה את כל המסמכים והמידע, מהם ניתן יהיה לדעת את כמות מכלי המשקה שרכשו במהלך שנה זו. עוד מתבקש בית המשפט לאפשר לטמפו פיצול סעדים, כך שתתאפשר הגשת תביעה על ידה נגד הנתבעים על מלוא הנזק שנגרם לה בשל מעשיהם ומחדליהם.

בתביעה נטען, כי אין להכניס מכלי משקה לתוך ישראל, קל וחומר להעמידם למכירה, בלי לסמן עליהם את מלוא המידע הנדרש בחוק, וכי על היבואן להדביק על מכלי המשקה את התווית עליה הודפס כל המידע הדרוש. אולם מסיבות השמורות עמם נותרו מכלי משקה האנרגיה XL המיובאים ומשווקים על ידי הנתבעים ללא כל סימון או תווית המספקים את המידע הדרוש בחוק, ואלה נמכרים לציבור על בסיס קבוע.

לטענת טמפו, באמצעות עוה”ד אביב אילון, אי סימון המכלים במידע הנדרש על פי דין עלול להוביל לפגיעה חמורה בבריאות הציבור, המתבטאת בדרך של תופעות לוואי חמורות לאדם הרגיש לרכיב מסוים במשקה, עד כדי גרימת פגיעה של ממש בחיי אדם.

לטענת טמפו הנתבעים יוצרים ובמודע סכנה אמתית לבריאות הציבור, חושפים אותו לסכנה של ממש לבריאותו, הנובעת מצריכת מזון האסור לצריכה על ידי אוכלוסיות מסוימות, מטעים את ציבור הצרכנים בכך שהם מוכרים מכלי משקה לא מסומנים כדין על בסיס קבוע, ומאחר שהתנהלותם פוגעת בציבור הצרכנים ובטמפו, נאלצת החברה לנקוט בהליכים כנגדם מכוח חוק הגנת הצרכן.

תביעה דומה הוגשה גם נגד משקאות ג’ורג’ חינאוי, בית עסק לממכר קמעונאי של משקאות קלים וחריפים.

מבית היין לא ניתן היה לקבל תגובה.

מבית המשקאות של נפתלי לא נמסרה תגובה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*