חברת שמיאב עתרה נגד החלטת רשות שדות התעופה על ביטול זכייתה במכרז להפעלת המזנון במסוף הגבול נהר הירדן

בעקבות השגותיה של המתמודדת השנייה במכרז בחלוף כחודש ימים, בנוגע לעמידת העותרת בתנאי הסף של המכרז, הודיעה לה הרשות לפני כשבועיים על ביטול זכייתה במכרז לנוכח אי עמידתה כביכול בתנאי הסף שעניינם ניסיון קודם ומחזור מכירות מצטבר

מסוף הגבול נהר הירדן. צילום מתוך אתר רש"ת

חברת שמיאב מעפולה הגישה עתירה מנהלית כנגד החלטת רשות שדות התעופה בישראל על ביטול זכייתה במכרז להפעלת המזנון במסוף הגבול היבשתי נהר הירדן.

למכרז הוגשו שתי הצעות בסך הכול: הצעה אחת על ידי חברת שמיאב והצעה שניה של חברת ד. עמר יזמות ופרויקטים מבית שאן.

לאחר בדיקת שתי ההצעות היחידות שהוגשו למכרז, הכריזה ועדת המכרזים של רשות שדות התעופה על הצעתה של חברת שמיאב כזוכה במכרז, לאחר שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר על ידי ועדת המכרזים.

מיד לאחר מכן נדרשה חברת שמיאב על ידי הרשות לחתום על הסכם ולהפעיל את המזנון במעבר נהר הירדן בטווח זמנים קצר של חודש ימים. לדברי חברת שמיאב היא השקיעה מאות אלפי שקל לצורך הקמת המזנון והפעלתו כבר בראשית חודש מרץ, ואכן היא הצליחה לפתוח את המזנון במועד הנדרש, ומאז ועד היום היא מפעילה אותו באופן שוטף ובצורה משביעת רצון, הרבה מעבר לרמה שהייתה קודם לכן על ידי המפעיל הקודם.

ואולם בעקבות השגותיה של המתמודדת השנייה במכרז בחלוף כחודש ימים, בנוגע לעמידתה בתנאי הסף של המכרז, הודיעה לה הרשות לפני כשבועיים על ביטול זכייתה במכרז לנוכח אי עמידתה כביכול בתנאי הסף שעניינם ניסיון קודם ומחזור מכירות מצטבר של מיליון שקל ב-12 החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

בעקבות ביטול זכייתה במכרז, מציינת חברת שמיאב, היא נדרשה על ידי הרשות להעביר לחברה האחרת את ניהול והפעלת המזנון בתוך חודש ימים.

לטענתה ההחלטה על ביטול זכייתה במכרז מנוגדת לדין, שרירותית, לא סבירה, בלתי מידתית, נגועה בשיקולים זרים ובמשוא פנים. בנוסף, מעיון בהחלטת ועדת המכרזים עולה כי היא נעדרת כל נימוק בדבר השיקולים שהובילו אותה להחלטתה.

לדברי חברת שמיאב (מפעילת המזנון בפארק הלאומי ברמת גן) במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז היא עמדה בכל תנאי הסף, ולוועדת המכרזים אין כל סמכות לבטל את זכייתה מרגע שבין הצדדים נכרת הסכם מחייב, ומקל וחומר כאשר היא החלה לבצע את התחייבויותיה על פי תנאי ההסכם שנכרת עם הרשות, והשקיעה לצורך כך משאבים כספיים בסכומי עתק לצורך הקמת המזנון והפעלתו.

אשר על כן מתבקש בית המשפט לקבוע כי נפל פגם מהותי בהחלטת ועדת המכרזים בעניין ביטול זכייתה של חברת שמיאב במכרז, ולחייב את רשות שדות התעופה לחתום עם החברה על חוזה התפעול בהתאם להודעת הזכייה שנמסרה לה.

תגובת רש”ת לא נמסרה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*