חברת מרקט זול הווארי תבעה את הפניקס בטענה שלא ניתבה את כספי התגמולים לפיצויים לפוליסות העובדים

לטענת התובעת, המנהלת סופרמרקט בכפר תרשיחא, בראשית מאי השנה היא פנתה לסוכנות הביטוח נילוס בבקשה לקבל את יתרות הכספים המופקדים בקופות הגמל וקרן הפיצויים של שניים מבין עובדיה, על מנת לחשב את יתרת זכותם לתשלום פיצויי פיטורים בשל סיום עבודתם אצלה. אז התחוור לה, כי לעובדיה אין הפרשות לקופות הפנסיה שלהם

חברת מרקט זול הווארי, העוסקת בניהול סופר מרקט בכפר תרשיחא ו-20 עובדיה, הגישו תביעה כנגד הפניקס לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. לטענת החברה היא ביטחה את עובדיה בביטוח פנסיוני אצל הפניקס וזאת באמצעות סוכנות הביטוח נילוס סוכנות לביטוח מכפר פסוטה. לדבריה היא נהגה מדי חודש להעביר לחברת הפניקס את סכום ההפרשות בגין תגמולי העובד והמעביד ולפיצויים כולל אישור הפקדה/העברה ורשימה שמית של העובדים בחברה בה מפורט הסכום אותו יש לנתב לקופת העובד שנפתחה על שמו.

לדברי החברה, בראשית חודש מאי השנה היא פנתה לנילוס סוכנות לביטוח בבקשה לקבל את יתרות הכספים המופקדים בקופות הגמל וקרן הפיצויים של שניים מבין עובדיה, על מנת לחשב את יתרת זכותם לתשלום פיצויי פיטורים בשל סיום עבודתם אצלה. או אז התחוור לה, כי לעובדיה אין הפרשות לקופות הפנסיה שלהם וכי הפניקס לא ניתבה את הכספים לפוליסות העובדים.

בתביעה מציינת התובעת, כי לנוכח מחדליה של הפניקס היא החליטה ביחד עם עובדיה להעביר את הביטוח הפנסיוני לחברת הלמן אלדובי וזאת החל מחודש מאי.

בתביעה נטען, כי בעקבות מחדלי הפניקס נגרמו לתובעים נזקים שבחלקם עלולים להיות בלתי הפיכים, ונזקים ממוניים ולא ממוניים, וכי מחדלים אלה מהווים התעשרות של החברה שלא כדין.

בית הדין מתבקש לחייב את הפניקס להעביר לאלתר את כספי ההפקדות לפוליסות העובדים, וכן לפצות את התובעים בסכום כולל של כ-250 אלף שקל בגין אי ניתוב הכספים שקיבלה לפוליסות העובדים מהחברה מדי כל חודש, בתקופה שבין החודשים ינואר-אפריל 2017, עוגמת נפש ופיצויי הלנת שכר.

בתביעה מצוין, כי הפניקס לא שלחה לאף אחד מבין העובדים כל הודעה בגין הפסקת ההפקדות בפוליסות שלהם כמתחייב מתקנות הפיקוח ולא העמידה את העובדים על הסכנה העלולה להיגרם להם כפועל יוצא מאי ההפקדות לפוליסות/קופות. במחצית חודש יוני שלחה הפניקס לחברת מרקט זול הווארי דרישה לפירעון חוב פרמיות לפוליסות ביטוח מנהלים שבבעלותה בסך כ-120 אלף שקל.

הפניקס בחרה לא להתייחס.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*