חברת לי בר קייטרינג יפרח עתרה לביטול זכייתה של חברה אחרת במכרז משרד הביטחון לשירותי הסעדה לחיילים

תגובת משרד הביטחון: התנהלותה הדיונית של העותרת גובלת בחוסר ניקין כפיים והתנהלות המשרד במסגרת המכרז הייתה עניינית ועקבית, בהתאם לתנאי המכרז ותוך הקפדה על הכללים הקבועים בדיני המכרזים

לי בר קייטרינג. צילום מדף הפייסבוק של החברה

חברת לי בר קייטרינג יפרח מקרית גת שעיסוקה בהפעלת מטבחים וייצור מזון להסעדה, הגישה עתירה מנהלית לביטול זכייתה של חברה אחרת מבאר שבע (להלן: החברה הזוכה) במכרז של משרד הביטחון למתן שירותי הסעדה לחיילי צה”ל המשרתים בבסיס חיל האוויר ברמת דוד, לתקופה בת שנתיים, עם אופצייה להארכת ההתקשרות בשתי תקופות של 12 חודשים. זאת, בטענה לפיה החברה הזוכה אינה עומדת בתנאי המכרז, וכן אינה עומדת בתנאי לקבלת ההטבה של איזור עדיפות לאומית, הטבה אשר הביאה להכרזתה כזוכה במכרז.

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי נאמר כי לאחר פתיחת מעטפות המכרז התברר כי חברה מסוימת הציעה את ההצעה הזולה ביותר, אולם בשל העובדה כי החברה הזוכה הוגדרה כמי שזכאית להטבת אזור עדיפות לאומית, אף שעובדיה מצויים במרחקים של יותר מ-200 קילומטר מאתר המכרז, והצעתה הייתה בפער של פחות מ-15% – ניתנה לה האפשרות להשוות את הצעתה להצעה הנמוכה ביותר ולזכות במכרז. זאת, אף כי היא אינה עומדת בתנאי המכרז ובתנאים לקבלת ההטבה של אזור עדיפות לאומית. כך נאמר בעתירה כי החברה אינה עומדת בדרישות הדין לעניין שיעור העובדים המתגוררים באזור עדיפות לאומית והצעתה אינה מאפשרת עמידה בחוקי העבודה המהווים תנאי סף במכרז.

לי בר קייטרינג יפרח היא זו שסיפקה את שירותי ההסעדה בבסיס רמת דוד עד למכרז הנדון והיא מבקשת עוד להורות למשרד הביטחון לשוב ולדון בהצעות המשתתפים במכרז מחדש לאחר ביטול זכייתה של החברה הזוכה מעדנים ואירועים בהתאם למתחייב בחוק ובתנאי המכרז, בכל הנוגע להטבת אישור עדיפות לאומית.

יחד עם הגשת העתירה הגישה לי בר קייטרינג יפרח בקשה דחופה למתן צו ביניים במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות על עיכוב הליכי ההתקשרות בין משרד הביטחון לבין החברה הזוכה למימוש המכרז.

משרד הביטחון הגיש תגובה לבקשה לצו ביניים ובמסגרתה נטען על ידו כי דין הבקשה לדחייה כמו גם דין העתירה כולה. לדברי משרד הביטחון התנהלותה הדיונית של חברת לי בר קייטרינג יפרח גובלת בחוסר ניקין כפיים וכי התנהלות המשרד במסגרת המכרז הייתה עניינית ועקבית בהתאם לתנאי המכרז ותוך הקפדה על הכללים הקבועים בדיני המכרזים.

בתגובתה של החברה הזוכה לבקשה למתן צו ביניים נאמר כי כי אין לבקשה כל בסיס, לא עובדתי ולא משפטי, וכי הבקשה והעתירה הוגשו בחוסר תום לב ומשיקולים זרים על ידי העותרת. לטענתה, העותרת מנסה לדחות בכל דרך אפשרית את סיום ההתקשרות שלה מול משרד הביטחון, ולצורך כך היא אינה בוחלת בהעלאת טענות כוללניות, סתמיות וחסרות כל בסיס, והכול בזמן שידוע לה שאין לה ולו טענה אחת טובה כנגד זכייתה במכרז.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*